Metsä Group tillkännager Itochu Corporations strategiska förvärv av 24,9 procent i Metsä Fibre

Metsä Group pressmeddelande 11.4.2012

 

Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta (Metsäliitto), M-real Corporation (M-real) samt Itochu Corporation (Itochu) har slutit avtal om ett strategiskt förvärv genom vilket Itochu erhåller en andel om 24,9 procent i Metsä Fibre Corporation (Metsä Fibre) till priset 472 miljoner euro, vilket motsvarar ett företagsvärde (enterprise value) av hela Metsä Fibre till 2 040 miljoner euro.

Genom transaktionen utnyttjar Metsäliitto sin option på de aktier i Metsä Fibre som innehas av UPM-Kymmene Corporation (UPM). Optionspriset för UPM:s aktieandel om 11,0 procent i Metsä Fibre är 150 miljoner euro enligt meddelande från Metsä Group och UPM den 30 juni 2011. När transaktionerna är genomförda, Metsäliittos andel i Metsä Fibre minskar härmed till 50,2 procent (från nuvarande 56,8) och M-reals andel till 24,9 procent (från nuvarande 32,2), och Itochus andel blir 24,9 procent av det totala aktiekapitalet i Metsä Fibre.

Parterna förnyar samtidigt sin affärsöverenskommelse där Itochu positionerar sig för att sälja långfibrig massa från Metsä Fibre i Asien och Metsä Fibre positionerar sig för att sälja kortfibrig massa från Itochu i Europa. Massaförsäljningen som ingår i överenskommelsen uppgår för Metsä Fibres del till 500 000 ton årligen i Asien och för Itochus del till 150 000 ton årligen i Europa.

"Metsä Group och Itochu har samverkat under decennier och sedan 2004 har vi ett nära samarbete inom marknadsföring och försäljning. Det nya avtalet ger ett utmärkt tillfälle för Metsä Group att skapa mervärde och stabilitet genom samarbetet med en stark kommersiell partner på den växande asiatiska marknaden samtidigt som vi stärker vår position som en av de ledande aktörerna på världsmarknaden för massa. Båda parter förväntar sig betydande synergieffekter genom försäljning och marknadsföring av varandras produkter och samarbetet ska utökas ytterligare under de kommande åren. Dessutom ger avtalet en korrekt värdering av vår massaverksamhet. Den här affären är en av de största utländska investeringarna i Finland under det senaste årtiondet”, säger Kari Jordan, VD och koncernchef för Metsä Group.

Affären är föremål för prövning av tyska konkurrensmyndigheter. Den förväntas slutföras under andra kvartalet 2012.

Itochu är ett av de största handelsföretagen i Japan med ca 130 baser inom olika branscher i nära 70 länder. Itochus omsättning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011  översteg 100 miljarder euro. Ytterligare information om företaget finns på www.itochu.co.jp/en/

Affärens genomförande förväntas förbättra Metsä Groups soliditet med minst 4 procentenheter beroende på redovisningsmetod. Skuldsättningsgraden förväntas minskas med 30 procentenheter.

 

Presskonferens kl. 9.00 fm

Metsä Group anordnar idag den 11 april kl. 9.00 fm en presskonferens vid konferenscentret Bank’s Wall Street, Unioninkatu 22, Helsingfors. Där kommer VD och koncernchefen Kari Jordan att presentera transaktionen som har slutits med Itochu Corporation. Intresseanmälan görs till Terhi Kylänlahti vid Group Communications, tel. +358 10 465 4202.

 

Metsä Group
Koncernkommunikation

 

Ytterligare information lämnas av:

Esa Kaikkonen, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 10 465 4749
Reeta Kaukiainen, kommunikationsdirektör, tel. +358 50 522 0924

 

www.metsagroup.com

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter är stark närvarande i människors vardag och vilka främjar välbefinnande på ett hållbart sätt. Förnybart nordiskt virke och träfiber är råvara till Metsä Groups topprodukter. Våra affärsområden är mjuk- och matlagningspapper, kartong och papper, träprodukter samt virkesanskaffning. Metsä Groups omsättning uppgick 2011 till 5,3 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirka 12 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder.

 

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare när det gäller hållbar bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group har fokus på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färsk skogsfiber samt mjukpapper och pergaminpapper. Metsä Groups omsättning 2018 uppgick till totalt 5,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Metsäliitto Cooperative är moderbolaget för Metsä Group och ägs av cirka 103 000 finska skogsägare.

Prenumerera