Metsä Groups affärsverksamhet virkesanskaffning och skogstjänster planerar omorganisering av sina funktioner

Metsä Group pressmeddelande 26.11.2013


Metsä Forest, som ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen i Finland enligt samarbetslagen. Grunden för samarbetsförhandlingarna är de preliminära planerna på att effektivisera den operativa styrningen samt att förnya Metsä Forests struktur genom att omorganisera funktionerna, det uppgiftsspecifika ansvaret och arbetsfördelningen.

”Målet är att förtydliga och effektivisera de olika funktionernas roll och leveranskedjan för virke för att förbättra kundservicen”, säger skogsdirektören Juha Mäntylä.

Den förhandlingsframställning som gjordes i dag den 26 november 2013 berör totalt 553 personer. Förhandlingarna omfattar alla övriga personalgrupper förutom de skogsarbetare som hör till organisationen i Finland samt landsbolagen inom den internationella virkesanskaffningen. Enligt de preliminära planerna kan omorganiseringen leda till ett behov av att minska personalen med högst 30 personer.

Förhandlingarna inleds den 4 december 2013 och målet är att de ska slutföras före mitten av januari 2014. Planen är att den nya organisationen ska inleda sin verksamhet den 1 april 2014.


Mer information:
Skogsdirektör Juha Mäntylä, Metsä Group, tfn 050 352 5528
Kommunikationschef Satu Holm-Jumppanen, Metsä Group, tfn 050 305 4718
 

www.metsagroup.fi

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2012 och koncernen sysselsätter cirka 11 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 125 000 finska skogsägare.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera