Metsä Groups mjuk- och matlagningspappersverksamhet investerar i bioenergi i Sverige

Metsä Group Pressmeddelande 4.4.2013


Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB), som till hälften ägs av Metsä Groups mjuk- och matlagningspapperstillverkare Metsä Tissue och till häften av det lokala energibolaget VänerEnergi AB, kommer att bygga ett biokraftverk som producerar förnybar energi i anslutning till Metsä Tissues bruk i Mariestad i Sverige. Kraftverket kommer att producera både värme och el och är KKAB:s andra biokraftverk.

Kraftverksbygget inleds i april i år och tanken är att anläggningen ska sättas i drift före utgången av 2014. Metsä Tissues står för 50 procent av den totala investeringen på 30 miljoner euro.

Enligt Mark Watkins, Senior Vice President för Metsä Tissues mjukpappersverksamhet i Skandinavien, är det nya biokraftverket ett viktigt steg för Metsä Tissue, vars mål är att öka andelen förnybar energi i produktionen betydligt. Träbaserad bioenergi används redan i omfattande skala inom Metsä Group, och över 80 procent av alla bränslen som används är biomassa.

En ökning av andelen förnybar energi är ett av de viktigaste sätten för Metsä Group att hantera klimatförändringarna och minska CO2-utsläppen. Metsä Groups mål är att minska CO2-utsläppen från användningen av fossila bränslen med 30 procent per producerat ton senast år 2020 jämfört med nivån 2009.

Tack vare det nya kraftverket kommer oljeförbrukningen att minska med upp till 90 procent på Metsä Tissues bruk i Mariestad. Samtidigt minskar brukets CO2-utsläpp med nästan 6 000 ton, vilket motsvarar cirka 30 procent jämfört med nuläget. För närvarande använder bruket olja för extra uppvärmning under kalla vinterdagar och som reservbränsle.

Det biomassadrivna CHP-kraftverket har en ångpanna på 28 MW som producerar värme och en turbin på 7 MW som producerar el. Som biobränsle används energived samt fiberslam som är en restprodukt på bruket. Den förnybara energi som kraftverket kommer att producera används sedan på bruket i Mariestad och dessutom för fjärrvärme och el på lokal nivå.


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation

Mer information:
Mark Watkins, Senior Vice President för Tissue Scandinavia, Metsä Tissue, tfn + 46 50 127 5012
Ilkka Latvala, Senior Vice President för Energy, Metsä Group, tfn +358 50 381 9353


www.metsagroup.com

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2012 och koncernen sysselsätter cirka 11 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 125 000 finska skogsägare.

www.metsatissue.com

Med sina högkvalitativa mjukpapper och matlagningspapper ger Metsä Tissue konsumenter, kunder och slutanvändare komfort varje dag. Metsä Tissue är en ledande leverantör av mjukpappersprodukter till hushåll och professionella användare i Europa och världens ledande leverantör av bak- och matlagningspapper. Våra främsta varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsanläggningar i sex länder sysselsätter vi cirka 3 000 personer. Vår omsättning 2012 var 982 miljoner euro. Metsä Tissue hör till Metsä Group.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera