Metsäliitto, Suomi-bolagen och MTK köper M-reals skog


            
Metsäliitto, de finska lantbruksproducenternas centralförbund MTK samt
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi har i dag 30.12.2004 undertecknat en
avsiktsförklaring för att köpa skogstillgångarna i M-real Oyj för 172 miljoner
euro. Hittills har dessa skogstillgångar på totalt cirka 120 000 hektar ägts av
Forestia Oy, till 95 procent ägt av M-real och till 5 procent av Metsäliitto.
Dessa skogstillgångar övergår nu i sin helhet till ett nytt bolag under
bildning, Forestia Holding Oy. Metsäliitto har förbundit sig att teckna 49,9
procent av aktierna i det nya bolaget, medan Livförsäkringsbolaget Suomi åtagit
sig att teckna 39,9 procent av aktierna (för cirka 11,7 miljoner euro). MTK
tecknar för sin del 10,2 procent av aktierna. 

I anslutning till denna affär köper Forestia Holding Oy Ömsesidiga
Livförsäkringsbolaget Suomis skogstillgångar på cirka 14 000 hektar för cirka
21 miljoner euro. 

Totalt investerar Metsäliitto cirka 29 miljoner euro i arrangemanget.

Parterna avser att slutföra affären före utgången av mars.

Information:
Kommunikationsdirektör Pekka Kivelä, tfn 01046 94545

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera