Metsäliitto förnyar organisationen för virkesanskaffningen i Finland

Metsäliitto tar en ny organisationsmodell i användning inom virkesanskaffningen
i Finland från och med 1.9.2007. 
 
Förnyelsearbetet inleddes under våren och resultatet är att modellen med
anskaffningsregioner helt och hållet avskaffas. I fortsättningen kommer 16
anskaffningsdistrikt att lyda direkt under huvudkontoret. För styrningen av den
operativa verksamheten inom virkesanskaffningen och leveranserna grundas tre
anskaffnings- och leveransenheter som placeras i Tammerfors, Villmanstrand och
Kemi. Leveransenheterna överförs till den nya organisationen 1.1.2008. 
 
Organisationsstrukturen för anskaffningsdistrikten och anskaffningsgrupperna
kvarstår i övrigt som tidigare, men i östra Finland minskar antalet distrikt
från fyra till tre. 
 
"I och med förnyelsen förenklas och underlättas organisationen och
kostnadseffektiviteten i virkesanskaffningen förbättras. Förnyelsen gäller inte
inköps- och drivningsförmännen och har därför ingen direkt inverkan på
skogsägarna", berättar Yrjö Perälä som är direktör för virkesanskaffningen i
Finland. 
 
De centrala utnämningarna i samband med den nya organisationen kan läsas på
Metsäliittos hemsidor i nyheterna på adressen www.metsaliitto.fi/se. 
 
Mer information:
Direktör Yrjö Perälä, tfn 0500 615 399
Kommunikationschef Ilari Pirttilä, tfn 050 598 9920

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera