Metsäliitto planerar att lägga ned verksamheten vid sågverket i Soinlahti

Metsäliittokoncernen pressmeddelande 3.9.2008
 
Metsäliitto Osuuskunta inleder förhandlingar enligt lagen om samarbete inom
företag vid sågverket i Soinlahti. Förhandlingarna gäller en plan för att lägga
ned sågverket i Soinlahti på grund av den långvariga förlustbringande
verksamheten. Förhandlingarna berör alla anställda på sågen, d.v.s. 69
personer. 
 
Verksamheten vid sågverket i Soinlahti har redan länge varit kraftigt
förlustbringande trots åtgärder för att utveckla verksamheten. Metsäliitto
anser att det är omöjligt att göra verksamheten vid sågverket återigen lönsam
på grund av det kraftigt försvagade marknadsläget inom sågindustrin, det höga
priset på träråvara och den rådande ekonomiska lågkonjunkturen. 
 
"Vi har inom vår sågindustri svarat på förändringarna i verksamhetsmiljön genom
att sedan förra året anpassa vår produktion förutom i Soinlahti även på våra
övriga produktionsanläggningar", sägar Ole Salvén, Group Executive Vice
President, Metsäliitto Träproduktsindustri. "Trots dessa åtgärder kommer
resultatet för affärsområdet Såg- och förädlingsindustri för detta år bli
förlustbringande". 
 
Förslaget om inledande av samarbetsförhandlingar lämnades till de anställda på
sågverket i Soinlahti den 3 september 2008. 
 
Sågverket i Soinlahti, som ligger i staden Idensalmi, har en
produktionskapacitet på 150 000 kubikmeter av sågat granvirke. Största delen av
sågverkets produktion är riktad till Finland och Metsäliitto
Träproduktsindustris egen förädling. Sågen har varit verksam sedan år 1952. 
 
Metsäliitto Träproduktsindustris Såg- och förädlingsindustri har en
årskapacitet på cirka 2,2 milj. kubikmeter av sågat och förädlat gran- och
tallvirke. Affärsområdet har tio sågverk i Finland: gransågarna ligger i
Kyrofors, Renko, Soinlahti och Filpula samt tallsågarna i Kemi (Karihaara),
Kyrö, Villmanstrand och Sastmola. Specialsågarna finns i Eskola och
Östermark-Kaskö. Affärsområdet har cirka 800 anställda i Finland. 
 
Ytterligare information:
Ole Salvén, Group Executive Vice President, Metsäliitto Träproduktsindustri,
tfn +358 10 469 4870 
Timo Pekkola, direktör, Såg- och förädlingsindustri, tfn +358 10 469 4743
Johanna Kankkunen, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsäliitto
Träproduktsindustri, tfn +358 50 350 4005 

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera