Metsäliitto säljer virkesanskaffningsbolag i Litauen

Metsäliitto Osuuskunta har idag genom en affärsuppgörelse sålt sitt
virkesanskaffningsbolag Metsäliitto Lietuva UAB i Litauen till dess
verkställande direktör Gintas Zinkevicius. Samtidigt har parterna slutit ett
flerårigt virkesanskaffningsavtal. 
 
"Lösningen tryggar anskaffningen av massaved i Litauen för koncernens
produktionsanläggningar i Finland och Sverige. Den medför också att vi befrias
från ytterligare satsningar som skulle krävas i framtiden för att utveckla den
nuvarande virkesanskaffningsorganisationen som består av mindre än tio
personer", konstaterar Heikki Karhunen, direktör för Metsäliittos
virkesanskaffning i Baltikum. 
 
Metsäliitto har inga egna produktionsanläggningar eller långvariga
virkesleveransavtal i Litauen. Genom affären förbättras kostnadseffektiviteten
i massavedsanskaffningen samt frigörs resurser för ledning, ekonomiförvaltning,
kommunikationssystem och utveckling inom virkesanskaffningen i Baltikum för
Estland och Lettland. 
 
Mer information:
Heikki Karhunen, direktör för virkesanskaffningen, Baltikum, tfn +358 50 598
8950 
Kommunikationschef Ilari Pirttilä, tfn +358 50 598 9920

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera