Metsäliitto tecknar aktier i M-reals emission

Metsäliitto Osuuskunta har som största aktieägare i M-real Oyj förbundit sig
att teckna aktier i börsbolaget i proportion till sitt tidigare innehav.
Metsäliitto äger 38,5 procent av aktierna i M-real. 

"Metsäliitto är införstådd med M-reals nya strategi och vill i fortsättningen
medverka i utvecklingen av M-real. Därför kommer vi att bibehålla vår nuvarande
ägarandel", konstaterar koncernchef Antti Oksanen i Metsäliitto. "Vi har berett
oss på att teckna aktier i emissionen för drygt 170 miljoner euro", säger
Oksanen. Han poängterar att Metsäliitto som moderföretag i koncernen har en bra
resultatutveckling och en tillräckligt stark likviditet. "Vi vill också i
framtiden trygga våra medlemmar en konkurrenskraftig avkastning på insatserna",
säger koncernchef Antti Oksanen. 

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera