Metsäliittos Vapo-affär förverkligas

Metsäliittokoncernen pressmeddelande 24.6.2009
 
Metsäliittos Vapo-affär förverkligas
 
Metsäliittos försäljning av sitt innehav i Vapo Oy har förverkligats i dag den
24 juni. Metsäliitto sålde hela sitt innehav (49,9 %) i Vapo till ett inhemskt
konsortium som leds av EPV Energia Oy. 
 
Köpesumman är 165 miljoner euro. Metsäliitto redovisar en vinst på cirka 27
miljoner i affären. 
 
Ytterligare information
Strategidirektör Hannu Anttila, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 5111
Kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 4541

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera