Samarbetsförhandlingarna gällande sågarna inom Metsäliittos Träproduktindustri avslutade

Metsäliittokoncernen pressmeddelande 18.6.2009
 
Metsäliitto fortsätter med åtgärderna för att förbättra lönsamheten inom
sågverksamheten och permitterar personalen på samtliga verksamma sågar i två
till fyra veckor till följd av den svaga marknadssituationen för sågvara och
bristen på träråvara till konkurrenskraftigt pris. 
 
"Vi har redan en längre tid anpassat produktionen till marknadssituationen för
sågvara. Tillgången på virke som är prismässigt konkurrenskraftigt i
förhållande till slutprodukternas marknadspriser har inte varit tillräcklig,
och därför tvingas vi begränsa vår produktion", säger Ole Salvén,
branschdirektör för Metsäliittos Träproduktindustri. 
 
"Metsäliittos Virkesanskaffning har varit mycket aktiv vid inköp av timmer och
vår marknadsandel har varit stor, men.virkeshandelns volym har inte varit
tillräcklig. Det är viktigt att virkeshandeln tar fart redan under sommaren för
att vi ska kunna starta upp produktionen på sågarna i höst", säger Juha
Mäntylä, branschdirektör för Metsäliittos Virkesanskaffning. 
 
Samarbetsförhandlingarna som avslutades den 17 juni berörde totalt 380
personer. Permitteringarna som varar från två till fyra veckor genomförs som
fortsättning på semestrarna. Vid behov fortsätter permitteringarna under hösten
beroende på marknadssituationen. Totalt är permitteringarna maximalt 90 dagar
långa. 
 
Dessutom kommer cirka 20 personer att sägas upp inom Metsäliittos
Träproduktindustris träförädling i Kaskö som en följd av
samarbetsförhandlingarna som avslutades den 16 juni. Bakgrunden till behovet av
personalminskningar är att kontraktstillverkningen av konsumentprodukter som är
avsedda för DIY-marknaden i Storbritannien flyttas från Kaskö till
Storbritannien samt kostnadsbesparingar och anpassning av organisationen efter
produktionsvolymerna. 
 
Tilläggsuppgifter:
Branschdirektör Ole Salvén, Metsäliittos Träproduktindustri, tfn 010 465 4870
Branschdirektör Juha Mäntylä, Metsäliittos Virkesanskaffning, tfn 050 352 5528
Päivi Kauhanen, Metsäliittos koncernkommunikation, tfn 050 598 9560

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera