Utnämningar i Metsäliittokoncernens ledning

Metsäliittokoncernen pressmeddelande 17.9.2008
 

Metsäliitto Osuuskuntas vice verkställande direktör, skogsrådet Martin Lillandt
(62) går i pension 30.11.2008. 
 
Branschdirektören för Metsäliitto Träproduktindustri Ole Salvén tillträder
befattningen som ersättare för Metsäliitto Osuuskuntas VD 1.12.2008. 
 
Skogsdirektören för Metsäliittokoncernen Juha Mäntylä har utsetts till
branschdirektör för Virkesanskaffning fr.o.m. 1.12.2008. Mäntylä blir även
medlem i koncernens ledningsgrupp. 
 
Tillläggsuppgifter: kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén, tel. 01046 94541

Prenumerera