Utnämningar i Metsäliittokoncernens ledning

Metsäliittokoncernen pressmeddelande 17.9.2008
 
Metsäliitto Osuuskuntas vice verkställande direktör, skogsrådet Martin Lillandt
(62) går i pension 30.11.2008. 
 
Branschdirektören för Metsäliitto Träproduktindustri Ole Salvén tillträder
befattningen som ersättare för Metsäliitto Osuuskuntas VD 1.12.2008. 
 
Skogsdirektören för Metsäliittokoncernen Juha Mäntylä har utsetts till
branschdirektör för Virkesanskaffning fr.o.m. 1.12.2008. Mäntylä blir även
medlem i koncernens ledningsgrupp. 
 
Tillläggsuppgifter: kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén, tel. 01046 94541

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera