Utnämningar inom Metsäliittos organisation för virkesanskaffningen

Utnämningar inom Metsäliittos organisation för virkesanskaffningen

Den 1.9.2007 tar Metsäliitto i användning en ny organisation för den inhemska
virkesanskaffningen. I samband med detta har följande centrala utnämningar
gjorts. 
 

Virkesanskaffningen i Finland

Esbo

Följande personer rapporterar till Yrjö Perälä, direktör för
virkesanskaffningen i Finland: 
- inköpsdirektör, Västra Finland, Juha Levonen
- inköpsdirektör, Östra Finland, Antti Maaranta
- inköpsdirektör, Norra Finland, Jari Hurskainen
- skogsenergichef Juha Korhonen
- chef för kundrelationer (Träproduktindustrin) Tapio Peltoniemi
- kommunikationschef Ilari Pirttilä (hela virkesanskaffningen)

Redan tidigare har Olli Laitinen utnämnts till anskaffningsdirektör och Harri
Hyppänen till direktör för medlemstjänster. Dessa båda rapporterar till Perälä. 

Risto Lilleberg har utnämnts till utvecklingschef. Katri Viitanen har utnämnts
till marknadsföringschef för Huvudstadsregionens betjäningsbyrå. 

Arja Pallari har utnämnts till förman för gruppen för medlemstjänster,
Marja-Leena Tahko till handläggare av medlemsreskontra och Tarja Kettumäki till
handläggare av skogsreskontra. 

Västra Finlands anskaffningsenhet

Till inköpsdirektör Juha Levonen rapporterar följande personer:
- anskaffningschef Paavo Iittiläinen
- chef för medlemstjänster Jyrki Sopanen
- kontorschef Pentti Toivonen
- distriktschefer Mauri Räty (Åbo, t.o.m. 31.12.2007), Esa Piispa (Åbo, fr.o.m.
1.1.2008), Pekka Kantola (Raumo), Per-Henrik Storbäck (Vasa), Kari Lahdenmäki
(Seinäjoki), Hannu Leppäjärvi (Tammerfors), Matti Rossi (Jyväskylä) och Arto
Back (Viitasaari) 

Vesa Virkkunen och Jari Kiviniemi har utnämnts till biträdande
anskaffningschefer. 

Till biträdande distriktschefer har utnämnts Juha Hörkkö (Åbo), Jukka Mäkinen
(Raumo), Krister Bäckström (Vasa), Heikki Sippola (Seinäjoki), Vesa Hakonen
(Tammerfors), Arto Tähkävuori (Jyväskylä) och Kai Siponen (Viitasaari). 
 

Östra Finlands anskaffningsenhet

Följande personer rapporterar till inköpsdirektör Antti Maaranta:
anskaffningschef Matti Salo
- chef för medlemstjänster (ännu öppet)
- kontorschef Esa Simonen
- distriktschefer Petri Tahvanainen (Lojo), Antti Lähdesmäki (Lahtis, t.o.m.
31.12.2007), Markku Salmela (Lahtis, fr.o.m. 1.1.2008), Jari Makkonen
(Villmanstrand), Jussi Sairanen (S:t Michel), Janne Nissinen (Joensuu) och
Hannu Karjula (Kuopio). 

Jarmo Pulkkinen har utnämnts till biträdande anskaffningschef. Till biträdande
distriktschefer har utnämnts Mauri Nousiainen (Lojo), Heikki Keskitalo (Lahtis,
t.o.m. 31.12.2007), Hannes Vickholm (Lahtis, fr.o.m. 1.1.2008), Sampsa Kokko
(Villmanstrand, börjar senare under slutet av året), Pasi Arkko (S:t Michel),
Petri Toivanen (Joensuu) och Petteri Tupala (Kuopio). Tellervo Hurskainen har
utnämnts till marknadsföringschef (Joensuu). 

Norra Finlands anskaffningsenhet

Till inköpsdirektör Jari Hurskainen rapporterar följande personer:
- anskaffningschef Kimmo Uurtamo
- kontorschef Jouni Majava (t.o.m. 30.9.2007) och Kirsi Mulari (fr.o.m.
1.10.2007) 
- distriktschefer Reijo Väisänen (Rovaniemi), Jari Juntunen (Kajana, t.o.m.
30.9.2007), Jarkko Parpala (Kajana, fr.o.m. 1.10.2007) och Heikki Parpala
(Ylivieska). 

Till biträdande distriktschefer har utnämnts Tommi Mäkinen (Rovaniemi), Jarmo
Karhu (Kajana) och Petri Pellikka (Ylivieska). 

Virkesanskaffningens ekonomiförvaltning
Arto Kesseli har utnämnts till controller för affärsverksamheten.

Till controller har utnämnts Sini Nevalainen (Virkesanskaffningen i Finland),
Maria Rintala (virkesanskaffningen i Baltikum och Västeuropa), Timo Rantanen
(Rapportering, Rantanen har deltidspension), Jari Pölkki (Virkesanskaffning),
Rami Salonen (utvecklingen av ekonomiförvaltning och system i den
internationella virkesanskaffningen) och Maria Hösch (utvecklingen av
ekonomiförvaltning och system inom virkesanskaffningen i Finland). Dessutom har
Antti Oksanen utnämnts till utvecklingschef för ekonomiförvaltningen. 

Ari Korpi har utnämnts till kvalitetschef. Pekka Saarentola, Jukka Huttunen och
Marko Yläjärvi har utnämnts till controllers. Tiit Rand har utnämnts till
kvalitetsgranskare i Ryssland. 

 
Mer information:

Direktör Yrjö Perälä, tfn 0500 615 399
Ekonomidirektör Harri Turunen, tfn 0500 698 675

Kommunikationschef Ilari Pirttilä, tfn 050 598 9920

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera