Kiwi Bird Protection Program använder nya vågar från METTLER TOLEDO för att säkra kivifågelns överlevnad

Nya Zeelands nationalsymbol är på väg att försvinna. För att se till att fågelarten ökar i antal används vågar från METTLER TOLEDO, som ger vägningskapacitet och expertis till Operation Nest Egg (O.N.E.) – ett program där man samlar in och skyddar kivifågelägg tills de kläcks och fågelungarna är stora nog att värja sig mot rovdjur.

METTLER TOLEDOs vågar hjälper till i arbetet med att ta hand om kivifågelungar till dess att de är tillräckligt stora att klara sig när de släpps ut i det fria. Noggrann vägning av fåglarna är avgörande för att lyckas med arbetet, som inleddes för ett tiotal år sedan.

Kivifåglar saknar flygförmåga och undkommer rovdjur genom att värja sig mot dem. Ungefär hälften av alla kivifågelägg i den nyzeeländska vildmarken kläcks aldrig. Av de ägg som kläcks dör cirka 90 procent av fågelungarna inom sex månader, mestadels på grund av katter eller hermeliner. Varje år tas fler än 200 kivifågelungar omhand i ett antal icke-vinstdrivande delprojekt runtom i Nya Zeeland, varav ett drivs av Auckland Zoo.

Vikten ger en avgörande indikation på att fågelungen är redo för nästa skede på sin livsresa. Med vägningsinformationen som utgångspunkt kan djurskötarna anpassa matningsschemat för att säkerställa att fågelungarna växer till sig och inte släpps ut för tidigt, vilket skulle minska deras överlevnadschanser. Tillförlitliga, lättanvända labbvågar från METTLER TOLEDO är ett viktigt verktyg i processen.

En avgörande faktor för kivifågelungarna är kläckvikten, som i genomsnitt är mellan 325 och 400 gram. Fågelungarna kläcks med en extern så kallad gulesäck, som förser dem med näring via naveln under de första tio dagarna. Sedan tappar de i vikt tills de börjar äta. Under en tre till fyra veckors uppfödningsperiod på djurparken ökar de i vikt.

När de har nått sin ursprungliga kläckvikt är de redo att släppas ut till ett antal skyddade vildmarksområden, antingen på fastlandet eller på vissa öar. Där stannar de tills de är nästan helt vuxna och har nått en vikt på 1,2 kg, vilket innebär att de är tillräckligt starka för att kunna värja sig mot rovdjur.

Efter en slutlig invägning för att kontrollera fåglarnas vikt, flyttas de tillbaka till de områden där äggen samlades in. METTLER TOLEDO är stolta över att vara en del av O.N.E.-programmet och bidra till överlevnaden för Nya Zeelands nationalfågel.

För frågor, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar. Företaget är även bland marknadens tre främsta inom tillverkning av flera relaterade analysinstrument och är en ledande leverantör av system för automatiserad kemi, som används för forskning och utveckling av läkemedel och kemiska preparat. Dessutom är företaget världens största tillverkare och marknadsförare av metalldetekteringssystem för användning inom produktion och förpackning. Mer information om METTLER TOLEDO finns på www.mt.com

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia