METTLER TOLEDO lanserar UV/VIS Excellence, en helt ny serie av spektroskopiska instrument

Snabbare mätningar med FastTrackTM UV/VIS-spektroskopi.

Den nya produktportföljen UV/VIS Excellence innehåller fyra modeller med oöverträffade optiska egenskaper: UV5, UV7, UV5Bio och UV5Nano. Spektroskopiarbetsflödet optimeras tack vare FastTrack™-tekniken, som ger snabb och tillförlitlig mätning med en enhet av ett mycket kompakt format. Tillförlitliga spektroskopiprestanda kombineras med ett intuitivt och effektivt One Click™-gränssnitt. UV5 förenklar UV-VIS-spektroskopi genom enkla applikationer för direkt mätning. UV7 uppfyller strikta krav enligt de europeiska och amerikanska farmakopéerna, och erbjuder avancerade automatiseringsalternativ. UV5Bio är det perfekta instrumentet för UV-VIS- och lifescience-applikationer som baseras på mätningar med kyvett. UV5Nano klarar ett brett koncentrationsområde och ger tillförlitliga resultat från mycket små provvolymer, ned till endast 1 mL, tack vare den innovativa LockPathTM-tekniken.

FastTrackTM UV/VIS-teknik

I de nya UV/VIS Excellence-instrumenten från METTLER TOLEDO integreras robusta och toppmoderna komponenter i en unik konstruktion: FastTrack UV/VIS-tekniken, som innehåller modern fiberoptik i kombination med array-detektion och en xenonlampa. Fullständig spektrumavläsning utförs inom 1 sekund. Instrumentet uppfyller kraven enligt farmakopén – och överträffar kraven avseende ströljus och noggrannhet. Den robusta konstruktionen ger stabil mätning med hög noggrannhet och repeterbarhet. Xenonlampan når stabil funktion utan uppvärmningstid, vilket innebär att instrumentet alltid är klart för användning. Eftersom lampan endast används under mätningen förlängs livslängden kraftigt.

Optimerat arbetsflöde

Spektrum, absorption av fasta våglängder, kvantifiering baserat på kalibreringskurvor eller kinetiska analyser kan användas för direkta mätningar. Registrera parametrarna, definiera arbetsflödet, lagra det som en genväg och starta mätningen direkt i One Click-gränssnittet. Eller kom igång direkt, genom att välja någon av de fördefinierade, branschspecifika METTLER TOLEDO-metoderna.

Enklare kan det inte bli

UV/VIS Excellence-instrumenten innefattar One Click-gränssnittet, som ger ett lättanvänt och intuitivt sätt att utföra uppgifterna direkt från terminalen. Spektrum och resultat visas på en överskådlig 7-tums färgdisplay med hög upplösning. Tydliga steg-för-steg-instruktioner ger säker vägledning genom metoden. Att lära sig använda UV-VIS-spektroskopi är enklare än någonsin.

Minimal provmängd, maximala prestanda – UV5Nano

UV-VIS-mätning på prover av mikrovolym är den prioriterade metoden för små prover eller vid hög absorption. På UV5Nano pipetteras prover om endast 1 µl på glasytan. LockPath™-tekniken säkerställer att de tillgängliga steglängderna 0,1 mm och 1 mm definieras korrekt. Mätfel undviks och breda koncentrationsområden kan mätas utan ytterligare utspädning. Ovanstående, tillsammans med faktumet att mätningen slutförs inom 2 sekunder per steglängd, ger stora tidsbesparingar.

Effektivisera UV-VIS-arbetsflödet med LabX UV/VIS PC-programvara

PC-programvaran LabX® UV/VIS utökar UV/VIS Excellence-instrumentens funktion, och erbjuder en grafisk redigerare för spektrumutvärdering, avancerade automatiseringsfunktioner, utförlig dataanalys samt hanteringsmöjligheter i full överensstämmelse med 21 CFR part 11/bilaga 11 till relevant EU-förordning. LabX ger också omärklig integrering mellan UV-VIS-instrumenten och METTLER TOLEDOs instrumentnätverk.

Besök www.mt.com/UV-VIS och www.mt.com/LabXUV-VIS för mer information om hur du kan effektivisera mätningarna med hjälp av UV-VIS-spektrometrar och LabX UV/VIS-programvara från METTLER TOLEDO.

För frågor, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

Om METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar. Företaget är även bland marknadens tre främsta inom tillverkning av flera relaterade analysinstrument och är en ledande leverantör av system för automatiserad kemi, som används för forskning och utveckling av läkemedel och kemiska preparat. Dessutom är företaget världens största tillverkare och marknadsförare av metalldetekteringssystem för användning inom produktion och förpackning. Mer information om METTLER TOLEDO finns på www.mt.com

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.