METTLER-TOLEDO Safelines röntgensystem i X36-serien erbjuder nya nivåer av flexibilitet

Avancerade och mångsidiga röntgensystem ger enastående detekteringskänslighet för förpackade varor inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Tillverkare av livsmedel och läkemedel som vill uppnå maximal effektivitet i sina bearbetningslinjer för att behålla sin konkurrenskraft kan ha god nytta av X36-serien från METTLER-TOLEDO Safeline.  Den här serien med flexibla röntgensystem använder den mest avancerade bildtekniken på marknaden för att erbjuda hög känslighet som passar för ett stort antal olika förpackningar. Systemen har utformats för att kontinuerligt identifiera och avlägsna även mycket små föroreningar och utför samtidigt kontroller av produktintegriteten, bland annat volymen hos komplexa produkter och att förslutningen är felfri på vissa typer av förslutningar – allt utan att produktionshastigheten eller processeffektiviteten minskar.   

Med ett flertal alternativa diodstorlekar (0,8 mm eller 0,4 mm), röntgenstyrkor och detektorbredder kan systemen specialanpassas efter egenskaper och format hos de förpackade produkter som genomsöks, vilket garanterar konsekvent kvalitet och säkerhet samtidigt som den initiala tekniska investeringen framtidssäkras. När exempelvis detektorn på 0,8 mm används i kombination med en 20 W generator är den upp till fem gånger känsligare för genomlysning än standardsystemen. Systemet med en 0,8 mm dioder kan även kombineras med en generator på 100 eller 420 W för att uppnå den mest effektiva konfigurationen för produktionslinjer.  Tillverkare i livsmedels- och läkemedelsindustrin har även möjlighet att skräddarsy maskinen med en detektor på 0,4 mm och med en generator på antingen 100 W eller 420 W.   

X36-serien ger tillverkarna flexibiliteten att analysera den totala volymen hos en förpackad produkt och enskilda volymer inom flera olika områden eller fack, och att ge feedback till påfyllningsmaskinen för bibehållen portionskontroll och minimalt svinn. Genomlysningssystemen finns i två längder – 2,1 mm och 1,2 mm – och med flera olika bredder för att kunna anpassas till unika tillämpningar. När maskinen är utrustad med låg effekt på röntgengeneratorn kräver den heller ingen ytterligare kylning eller luftkonditionering, vilket ger lägre strömförbrukning, energikostnader och total ägandekostnad.   

X36-serien har ett flertal olika helintegrerade utsorteringsmekanismer, däribland utsorteringskärl behållare, som fångar upp utsorterade produkter som sorterats bort från linjen. Tillverkare får också fördelarna med en låsfunktion som begränsar åtkomsten till utsorterade produkter till enbart auktoriserad personal.  X36-serien är också förprogrammerad med en flerspråkig programvara som gör att operatörer från olika länder kan använda systemet på sitt eget språk, vilket minskar felfrekvensen vid dataanalys.  

Med en IP65-klassificering som standard och IP69-klassificering som tillval följer X36-serien de senaste principerna för hygienisk design, för att ge tillverkarna ännu fler fördelar och skydda konsumenterna. För att underlätta rengöring har systemet byggts med sluttande ytor, även utsorteringsbehållaren, den rörformade stommen och utsida i borstat stål. Den IP69-klassificerade luftkonditioneringsenheten (när sådan krävs) och minimeringen av kontaktytor med metall mot metall gör det enkelt att komma åt vid rengöring, underhåll och service, vilket minskar risken för föroreningar vid denna kritiska kontrollpunkt. Om nödvändigt kan maskinerna i X36-serien anpassas för att garantera efterlevnad av de största detaljisternas egna riktlinjer för livsmedelssäkerhet.  

”På samma sätt som konsumenterna inte längre är beredda att godta produkter i en-storlek-för-alla, är tillverkare i livsmedels- och läkemedelsindustrin i behov av lösningar för produktinspektion som är anpassade efter deras behov”, förklarar Daniela Verhaeg, marknadschef för SBU X-ray Inspection på METTLER-TOLEDO Safeline X-ray. ”X36 är marknadens mest flexibla och energisnåla röntgensystem och kan anpassas efter krav för unika tillämpningar för att garantera en framtidssäker investering, även om linjeförändringar krävs efter den initiala installationen. Tack vare systemets oöverträffade teknik för detekteringskänslighet får våra kunder tryggheten med konsekventa och tillförlitliga inspektionsresultat i realtid. Tillverkarna får fördelarna med ett högkvalitativt och kostnadseffektivt röntgensystem som matchar deras produktionsbehov perfekt och minskar driftskostnaderna genom att undvika onödig energiförbrukning, samtidigt som miljövärdena för produktionsprocesserna förbättras.” 

METTLER-TOLEDO erbjuder nu fem års garanti på röntgengeneratorn för alla röntgensystem. För att undvika oplanerad avbrottstid eller ytterligare kostnader säkerställer garantin att den dyraste komponenten i ett röntgensystem täcks när den köps som en del i ett heltäckande paket eller ett standardpaket för underhåll.  

För datahanteringen erbjuder METTLER-TOLEDO's Produkt Inspektion programvarusystemet ProdX™ 2.0, som är utformat för användning i livsmedelslinjer och vid farmaceutisk och kemisk bearbetning. Programpaketet för datahantering kopplar samman produktinspektionsutrustning för hela produktionslinjen till ett enda, enhetligt nätverk. 

Mer information om X36-serien finns på: www.mt.com/xray-X36  

För frågor, vänligen kontakta:

Peter Widgren
47 930 102 04
peter.widgren@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.

Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar