METTLER TOLEDO Thornton presenterar system för att mäta mikrober i realtid i farmaceutiskt vatten

METTLER TOLEDO Thornton, en ledande leverantör av online-baserade analysinstrument för övervakning av renat vatten tillkännagav idag att man introducerar sin 7000RMS-analysator för kontinuerlig mätning i realtid av mikrobiell kontamination i läkemedelsindustrin.

Online-mätning av konduktivitet och totalt organiskt kol (TOC) för farmaceutiska vatten har varit möjligt sedan 1996. För bestämning av mikrobiell kontamination har man nästan helt förlitat sig på laboratoriemätningar av kulturer. Den tid det tar att odla kulturer, och multipla tester på användningsplatser, resulterar i många dagars försening när man identifierar mikrobiella avvikelser.

”Under många år har läkemedelsindustrin längtat efter realtidsmätning av mikrobiell kontamination”, sade Anthony Bevilacqua, chef för R&D hos METTLER TOLEDO Thornton. ”Denna teknik kommer att vara ovärderlig för att hjälpa läkemedelsföretagen att validera vattensystem i realtid, minska kostnaderna för provtagning offline och för att eliminera falska positiva test”, tillägger James Cannon, Thorntons marknadschef för den farmaceutiska marknaden.

7000RMS analyserar kontinuerligt mikrobiella och inerta partikelföroreningar när så behövs i ett vattensystem eller på en användningsplats. Den kompakta enheten ger inte bara realtidsvärden för mikrobiell kontamination i vattensystem, den sänker också arbetskostnaderna genom minskad provtagning och testning, minskar energianvändningen genom optimerade saneringscykler och leder till ökad processförståelse och produktsäkerhet.

Till skillnad från andra moderna tekniker för att mäta mikrober i vatten, kräver tekniken med laserinducerad fluorescens (LIF) som används i 7000RMS, ingen tidskrävande färgning eller användning av reagenser. Införandet av LIF i analysinstrumentet, tillsammans med Mie-scattering och sofistikerade algoritmer, möjliggör samtidig mätning av partikelantal och fastställande av om partiklarna är mikrober eller inert material.

Analysinstrumentet är lämpligt för användning online och at-line samt för laboratoriemätningar av prover. Det har ett användargränssnitt med pekskärm med flera alternativa datakommunikationsmöjligheter, inklusive SCADA-anslutning med ModBus TCP, flera analoga utgångar och kan anslutas till Wi-Fi.

Här hittar du mer information: www.mt.com/7000RMS

För frågor, vänligen kontakta:

Michael Breer
 +45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom: • Läkemedel och bioteknik • Kemiska processindustrier och raffinaderier • Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker • Kraftproduktion och ånggenerering • Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se www.mt.com/pro

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media