Företagskultur viktigare än lön i svenska företag

Sveriges HR-chefer anser att företagskultur är den enskilt viktigaste personalfrågan 2013, medan löner och förmåner har låg prioritet. Det framgår av Michael Page Global HR Barometer 2013 som även visar att svenska HR-kvinnor ligger före kolleger många andra länder i kampen om toppjobben på HR-området.

Över 4300 HR-chefer i 32 länder har medverkat i studien Michel Page Global HR Barometer. Nästan hälften av dessa (47 procent) pekar ut löner och ersättningar som en nyckelfråga att arbeta med 2013, medan motsvarande siffra för de svenska HR-cheferna bara är 19 procent.

”Jag känner igen bilden av att svenska HR-avdelningar inte fäster så stor vikt vid ersättningsfrågor. Dels beror det på att många svenskar generellt lägger mindre vikt vid lön än människor i andra länder. Men det beror också på att makten över lönerna i Sverige ligger hos mellancheferna snarare än hos HR-avdelningen, särskilt i mindre företag. Det finns dock risker med att ha alltför decentraliserad lönesättning. Om mellanchefen sätter lönen är det lätt hänt att den som är ”kompis” med chefen får lite högre lön än motiverat. Det kan även cementera omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor”, säger Johannes Eng, Executive Manager på Michael Page i Sverige.

Även på andra håll i studien tonar bilden fram av att ersättningar får stå tillbaka för andra frågor när det gäller HR-arbetet på svenska företag. Hela 47 procent av de internationella HR-cheferna för fram ersättningsfrågor som en viktig faktor att använda för att behålla personal, medan bara 14 procent av svenskarna i undersökningen ger samma svar. Svenskarna för i stället fram kurser och vidareutbildning som den främsta åtgärden mot stor personalomsättning. När det gäller hjälp till anställda att få livspusslet att gå ihop väger friskvårdspeng tyngre än övertidsersättning, vilket går på tvärs mot svaren från andra länder.

Svenska HR-kvinnor ligger före kolleger många andra länder i kampen om toppjobben på HR-området. Hela 64 procent av de svenska toppjobben inom personalområdet, nämligen HR-direktörna som typiskt sett sitter i företagets ledningsgrupp, är kvinnor. Motsvarande siffra globalt är 52 procent.

”Faktum är att den svenska andelen kvinnor på toppjobben inom HR är en av de högsta i hela undersökningen. Bara Polen, Ryssland och Australien redovisar högre värden än Sverige. Det finns ingen annan toppfunktion i bolagen där andelen kvinnor är större”, säger Johannes Eng.

Michael Pages ”Global HR Barometer 2013” baseras på en enkät som besvarats av totalt över 4 300 HR-chefer över hela världen. 79 procent av respondenterna arbetar på företag med 100 anställda eller fler, 23 procent arbetar på bolag med 1000 anställda eller fler.

För att ladda ner rapporten i sin helhet, vänligen klicka här.

För mer information:

Johannes Eng, Executive Manager
Telefon: +46 (0)733 589 932
E-mail:
johanneseng@michaelpage.se

Barbara Schoell, Marketing Coordinator
Telefon: +46 (0)733 254 910
E-mail:
barbaraschoell@michaelpage.se

Om Michael Page Sverige
Michael Page är en global specialist inom rekrytering med 164 kontor i 34 länder. Företaget är verksamt i Storbritannien, Kontinentaleuropa, Asien- och Stillahavsregionen samt Nord- och Sydamerika. Michael Page etablerades i Sverige 2002 och har i dag kontor i Stockholm och Göteborg. I Sverige är Michael Page specialiserat på rekrytering inom Banking & Financial Services, Engineering & Supply Chain, Finance & Accounting och Sales & Marketing och rekryterar till såväl tillsvidareanställningar som tillfälliga uppdrag. Mer information på www.michaelpage.se.

Om oss

Michael Page tillsammans med Page Personnel och Page Executive utgör företagsgruppen PageGroup, som är noterad på Londonbörsen sedan april 2001. Sedan starten i Storbritannien för snart 40 sedan har Michael Page vuxit till en ställning där både kunder och kandidater idag ser oss som världsledande inom rekrytering, bemanning och interim management. Bland våra kunder finns alltifrån små och medelstora företag till tunga multinationella aktörer. Dessa får exklusiv tillgång till talanger från alla delar av världen genom våra konsulter vid 155 kontor i 35 länder. I Sverige etablerades Michael Page och Page Personnel år 2002 och har kontor i Stockholm och Göteborg.

Dokument & länkar