Micro Holding AB kallar till extra bolagsstämma och föreslår nyemission riktad till Mohammed Al Amoudi

Styrelsen för Micro Holding AB (publ) har beslutat kalla till en extra bolagsstämma torsdagen den 8 november 2007.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 50 000 000 aktier till en kurs om 0,40 kr, vilket motsvarar 20 Mkr. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna tillkomma Mohammed Al Amoudi med rätt och skyldighet för tecknaren att betala de nya aktierna kontant.

Vidare föreslås styrelsen få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 250 000 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 25 000 000 kr.

Nyemissionen föreslås med bakgrund av att Micro Holding AB har inlett samarbete med såväl bensinbolaget Preem som däckkedjan Vianor. Preems 400 000 kortkunder skapar en väsentligt ökad kundbas och Vianor tillför i första skedet 20 nya försäljningskanaler. Motivet för nyemissionen är att erhålla finansiella resurser för att förstärka bolagets expansionsplan och utveckla de nya samarbetena. Bemyndigandet skapar förutsättningar att aktivt kunna delta i branschens strukturförändring som kan komma att omfatta företagsförvärv.

I en kommentar till emissionen säger Mats Nilstoft, styrelseordförande i Micro Holding AB:

- Micro är ett starkt varumärke och ett företag i snabb utveckling. Genom samarbetet med Preem samt det tidigare presenterade samarbetet med Vianor och e-handel kommer vi att kunna öka företagets distributionskanaler markant och därmed stärka volymtillväxten.

Villkor i sammandrag

- Riktad emission om 20 Mkr
- Emissionskurs om 0,40 kr per aktie
- Emissionen omfattar högst 50 000 000 nya aktier
- Emissionen riktas till Mohammed Al Amoudi

För en fullständig redogörelse för emissionen hänvisas till den bifogade kallelsen till extra bolagsstämma

Om oss

Micro Holding AB (publ) tidigare Powerit PS AB (publ) förvärvade detaljhandelskedjan Micro AB den 13 december 2005. Samtidigt ändrade företaget sin bolagsordning och övergick till att driva detaljhandelsverksamhet inom främst bilreservdelar och biltillbehör. Före den 13 december 2005 bestod verksamheten av utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom energieffektivisering och pressmeddelande före denna datum redogör således för denna verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar