Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

•Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7 Mkr (70,5).

•Resultat efter skatt uppgick till –15,1 Mkr (-1,3) efter upplösning av reserver.

•Resultatet per aktie var -0,09 kr (-0,02).

•Nya butiker öppnade i Halmstad och Göteborg. Beslut om nyetablering i Norrköping.

•Utvidgat samarbete med Vianor/Nokian Tyres ökar tillgängligheten för Micros produkter.

•Förstärkt satsning på hemsida och e-handel.

•Samarbete med Preem efter perioden slut utvidgar Micros potentiella kundbas.

Om oss

Micro Holding AB (publ) tidigare Powerit PS AB (publ) förvärvade detaljhandelskedjan Micro AB den 13 december 2005. Samtidigt ändrade företaget sin bolagsordning och övergick till att driva detaljhandelsverksamhet inom främst bilreservdelar och biltillbehör. Före den 13 december 2005 bestod verksamheten av utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom energieffektivisering och pressmeddelande före denna datum redogör således för denna verksamhet.

Dokument & länkar