Handel påbörjas i IT-konsult med fokus på GSM och datakommunikation

Handel påbörjas i IT-konsult med fokus på GSM och datakommunikation Micro Systemation har under november genomfört en nyemission och ägarspridning genom Stockton AB, vilken tillfört Bolaget 5 mkr. - Kapitaltilskottet ska användas till marknadsföring Bolagets produkt, det helt mjukvarubaserade GSM-modemet SoftGSM, säger bolagets VD och huvudägare Henrik Tjernberg. - Produkten är unik och har mycket hög marknadspotential; marknaden för produkter inom mobil datakommunikation är i ett verkligt expansivt skede, tillägger han. Micro Systemation har levererat omkring 1500 exemplar av SoftGSM under oktober och november som s k stand-alone, d v s utan att kombinera den med t ex GSM- abonnemang eller notebooks, eller genom att implementera mjukvaran direkt i mobiltelefonen. - Vi räknar med att sälja ett betydande antal, drygt 25.000 exemplar under 1999, och vi är redan på god väg, säger Henrik. Förmedling av kursinformation kommer enligt planerna att påbörjas i B-aktien onsdag den 16 december via Stocktons SIX-sida (475) (tfn 587 400 20). För mer information, vänligen kontakta VD Henrik Tjernberg, tfn 08-739 02 70 Micro Systemation är en IT-konsult inom datakommunikation med egen produkt- utveckling. Bolaget har funnits sedan 1984 och har en historik av hög beläggning och vinstgenerering. Under oktober lanserades Bolagets produkt SoftGSM. Produkten är kompatibel med de vanligaste GSM-telefonerna på marknaden och utnämndes nyligen till förstahandsval i tidningen Mobil. Micro Systemation AB (publ), Råsundav 1, 10 tr, Box 3053, 169 03 Solna. Tfn 08-739 02 70, Fax 08-730 01 70, www.softgsm.com / www.msab.com, email: henrik@msab.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar