Handelsstoppet hävs omedelbart. Stoppet berodde på en befarad försening av prospektet som nu är undanröjd.

Handelsstoppet hävs omedelbart. Stoppet berodde på en befarad försening av prospektet som nu är undanröjd. Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1997 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. Sedan december 1998 handla B-aktien i Micro Systemation inofficiellt via SIX-systemet. Micro Systemation AB, Box 3053, Råsundavägen 1, 169 03 Solna, Fax 730 01 70 Internet: www.msab.com, e-post:info@msab.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00600/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar