Micro Systemation tecknar licensavtal med AboCom Systems Inc.

Micro Systemation tecknar licensavtal med AboCom Systems Inc. Micro Systemation AB inleder ett samarbete med AboCom Systems Inc, Taiwans största och en av världens viktigaste OEM-leverantörer av PC-Card modem. Samarbetet innebär att AboCom licensierar Micro Systemations mjukvarubaserade GSM-modem SoftGSM. AboCom Systems kommer att integrera SoftGSM i sina multifunktionskort med flera funktioner i ett och samma PC-Card. AboCom är idag aktiva som OEM leverantörer I såväl Asien, Europa som Amerika. Företaget är OEM-leverantör till bl a Intel Corp. Toshiba och D-Link. Avtalet beräknas på sikt omfatta en försäljning av 1000 licenser I månaden. Att även AboCom nu har valt SoftGSM som lösning för sin GSM kommunkation bekräftar bilden av SoftGSM som den marknadsledande lösningen kommenterar Henrik Tjernberg, VD för Micro Systemation AB. Vår marknadstäckning fortsätter att öka planenligt och SoftGSM har återigen visat sig vara den bästa lösningen på marknaden vad gäller tillförlitlighet och prestanda. AboCom bildades 1995 och är fokuserade på mobila datakommunikationslösningar. Företaget arbetar med en högkvalitetsprofil vilket innefattar ISO9001 certifiering och miljöprofilering. Under 1998 omsatte AboCom ca 30 milj USD och levererade drygt 100.000 PC-Card per månad med målsättningen att dubbla volymen före utgången av 1999. För mer information om AboCom Systems besök hemsidan http://www.abocom.com.tw. För mer information om Micro Systemation vänligen kontakta Henrik Tjernberg, 08-7390270 Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. Sedan december 1998 handlas B-aktien i Micro Systemation inofficiellt via SIX-systemet . Micro Systemation AB, Box 3053, Råsundavägen 1, 169 03 Solna, tfn: 08-7390270, fax: 08-7300170, internet: www.msab.com, e-post: henrik.tjernberg@msab.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00350/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar