Kvartalsredogörelse Micropos Medical

Januari - mars 2018

  • Omsättningen uppgick till 576 KSEK (80)
  • Resultat före skatt blev -4 085 KSEK (-4 104)
  • Resultat per aktie blev -0,07 SEK (-0,07)
  • Summa eget kapital uppgick till 7 201 KSEK (21 432) vid periodens slut
  • Likvida medel uppgick till 9 509 KSEK (20 621) vid periodens slut
  • Antal utestående aktier var 59 738 255 vid periodens slut

VD Tomas Gustafssons kommenterar kvartalet

”Under kvartalet har vi arbetat hårt med vår nya produkt RayPilot® HypoCath™ som vi visade upp för första gången i slutet av april i samband med ESTRO-kongressen i Barcelona. Denna produkt har utifrån den erfarenhet vi har fått under åren utformats som en urinkateter för att passa in i moderna strålbehandlingsflöden utan behov av kirurgiska ingrepp. Vi har tydligt sett att även då det funnits ett stort intresse för RayPilot® så har det varit svårt att få strålbehandlande läkare att utföra det kirurgiska momentet som krävts. Vi upplever att intresset för RayPilot® HypoCath™ är mycket stort och genom integrationen av befintlig elektronik i en urinkateter så kan den appliceras på ett för sjukvården standardmässigt sätt. Detta tror vi kommer sänka instegsbarriärerna rejält och vi tror denna produkt kan bli en vattendelare för oss.

Vidare så präglades det första kvartalet av fortsatt försäljningsarbete och vi är mycket glada över att ha knutit till oss en ny resurs i Massimo Abbiati. Massimo har lång branscherfarenhet från strålbehandlingsbolaget Elekta, bland annat som Sydeuropachef, och har ett stort kontaktnät som kommer att bli värdefullt för oss.”

Bolagetsutveckling under perioden januari - mars 2018

Under det första kvartalet har bolaget deltagit på flertalet mässor, bland annat MedFys i Norge, BIR Prostate Cancer Meeting i Storbritannien samt Spaniens första prostatakongress, Congreso Español de Cáncer de Próstata. Ett flertal demoresor med besök ute på strålbehandlingskliniker har genomförts i bland annat Finland, Storbritannien och Portugal. 

Under perioden tecknades avtal med Massimo Abbiati som säljkonsult. Massimo har 20 års erfarenhet från Elekta där han bland annat varit affärsområdeschef för Sydeuropa samt Europachef inom Atlantic-projektet. Innan dess var han under dryga tio år på Siemens och Philips.

I andra halvan av mars levererade bolaget ett RayPilot® system till EuroMed-Sofia, bolagets bulgariska distributör, utifrån den order som lades i december i fjol. 

Händelser efter perioden

I samband med Europas största strålbehandlingsmässa, ESTRO, som i år hölls den 20-24 april i Barcelona lanserade Micropos en ny produkt i RayPilot® familjen, RayPilot® HypoCath™.

RayPilot® HypoCath™ har tagits fram för att enkelt kunna appliceras helt utan kirurgiska ingrepp för användning vid modern strålbehandling med få behandlingstillfällen och hög precision.

HypoCath® är utformad som en urinkateter med RayPilot® tekniken integrerad för att kunna följa prostatarörelse i realtid. Genom denna utformningen kan produkten appliceras på ett rutinmässigt sätt utan krav på kirurgiska moment och operationssal, vilket tidigare varit fallet. Ökad precision och säkerhet är en av förutsättningarna för att minska risken för oönskade biverkningar och för att dra ner på antalet behandlingstillfällen genom så kallad hypofraktionering.

Intresset och mottagandet för HypoCath™ på ESTRO var mycket stort och även kliniker som under tidigare år inte bemödat sig med att besöka bolagets monter visade intresse. Intresset för precisionshöjande produkter och därmed RayPilot® anses även ha förutsättningar att öka ytterligare då en skandinavisk studie ledd från Umeå Universitet presenterades på kongressen. Studien som är utförd på 12 skandinaviska kliniker bekräftade för första gången att hypofraktionering med 7 behandlingstillfället istället för det normala 40-talet ger samma resultat. De nya vetenskapliga bevisen för hypofraktionering i kombination med den nya HypoCath™ gör att Bolaget anser att förutsättningarna för RayPilot® har stärkts ytterligare.

I slutet av april deltog Micropos tillsammans med den turkiska distributören Oncotech på en turkisk strålbehandlingskongress på Cypern. På kongressen berättade Prof. Dr. Şefik İğdem, från det privata sjukhuset Gayrettepe Florence Nightingale i Istanbul, om att de valt att börja använda RayPilot® för att vara säkra på att behandla rätt när de nu påbörjar hypofraktionering med enbart 5 behandlingstillfällen där syftet är att uppnå en hög botande dos i tumören samtidigt som de ger minimal stråldos på riskorganen runt prostatan.

Vidare har flera klinikbesök och demonstrationer, bland annat i Sverige genomförts, samt möte med ett av världens mest välrenommerade cancersjukhus MD Anderson.

Micropos deltog även i maj på den Ungerska fysikerkongressen som utställare och föredragshållare samt på en kongress i Rom anordnad av den privata sjukhuskedjan Amethyst där läkaren från Bolagets referensanvändare i Turkiet bjudits in som talare. Han presenterade hur de använder RayPilot® vid hypofraktionerad prostatacancerbehandling och visade dessutom upp den nya RayPilot® HypoCath™.

Kommande rapporter

Halvårsrapport avges den 30 augusti 2018.

Granskningsrapport

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Taggar:

Om oss

Micropos ska sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar