Midroc uppvisar ett starkt resultat i en tuff ekonomi

Midroc Europe redovisar i sin Annual Review för 2011 ett resultat före skatt på 185 miljoner. Omsättningen under året var 3,6 miljarder och vi har cirka 2 600 anställda.

2011 har varit ett utmanande men framgångsrikt år för Midroc-koncernen. Många av våra 13 företag har rest sig efter den ekonomiska nedgången 2009 och 2010. De av våra bolag som är verksamma inom industrin och framförallt reparationer och akut underhåll har haft ett bra år. Osäkerheten på den globala finansmarknaden har dock påverkat några av våra verksamheter under året. Vår vinst före skatt uppgick totalt till 185,2 miljoner kronor, vilket är en bra återhämtning från 2010 års resultat. Även om våra ambitioner är mycket högre ser vi tillbaka på ett gott resultat i en tuff ekonomi under 2011.

Vi bygger vinnande team

För att förbli framgångsrika måste vi hela tiden utvecklas. Under 2011 lanserade vi därför en intern kampanj som kallas "Vinnande team". Syftet med kampanjen är att bättre förstå vad våra många resultatenheter och verksamheter behöver för att vara konkurrenskraftiga. Resultatet ger oss prioriterade förbättringsområden att arbeta med, för att respektive enhet ska kunna bli nummer ett på sin lokala marknad.

Under 2011 har det varit fantastiskt att se engagemanget hos så många Midroc-medarbetare som verkligen vill skapa en gemensam kultur och som känner stolthet att jobba i Midroc. I samma anda är vi i koncernledningen fast beslutna att ge våra medarbetare tillgång till det bästa strukturkapitalet och de bästa verktygen. Det är viktigt för oss att medarbetarna kan vara stolta över sitt bolag, trivas med sitt arbete och vill vara en del av ett vinnande team, som fortsätter att vara våra kunders förstahandsval.

Annual Review 2011 kan hämtas på www.midroc.se

Christer Wikström, koncernledningen, 010-470 70 00
Thomas Mårtensson, koncernledningen, 010-470 70 00

Gruppen Midroc Europe utvecklar företag och verksamheter inom entreprenad och consulting, fastighetsutveckling samt ny teknik och är verksamma både i Sverige och internationellt. Bolagen inom Midroc Europe har sammantaget cirka 2 600 medarbetare och 2011 omsatte gruppen cirka 3,6 miljarder kronor. www.midroc.se

Dokument & länkar