Midroc vände svårigheter till möjligheter under 2010

 

Midroc Europe redovisar i sin Annual Review för 2010 ett resultat före skatt på 104 miljoner. Omsättningen under året var 3,5 miljarder och vi har mer än 2500 anställda.

Den internationella krisen och den efterföljande konjunkturnedgången under 2009 och 2010 innebar ett tufft år för våra bolag. Vår orderstock, som vi hade med oss från 2009, hade väsentligen lägre marginaler än normalt. Vår utmaning för 2010 blev därför att genomföra pågående projekt med så stor effektivitet som möjligt men också organisera oss för en kommande konjunkturuppgång.

Med detta i åtanke är vi glada att kunna konstatera att det överlag gått bättre under 2010 än vi kunde förutse. De flesta bolagen visar relativt goda resultat och redan nu i början av 2011 ser vi att efterfrågan ökar markant på alla våra tjänster och att marginalerna i vår orderstock är bättre än föregående år.

Våra satsningar

Vi är stolta över hur våra medarbetare hanterat utmaningarna under 2010. Våra ledare och medarbetare har engagerat sig i uppgiften att utveckla produktionsmetoder som effektiviserar vårt arbete. Satsningarna på utbildning, inom ramen för vår egen affärsskola, har för att vi ständigt ska bli bättre och kunna uppnå optimala prestationer i alla projekt. Genom att utbilda och utveckla alla medarbetare skapar vi en vinnande företagskultur. Under 2010 har nyetableringar öppnat nya möjligheter för Midroc i bl.a. Indien och Saudiarabien.

Christer Wikström, koncernledningen, 010-470 70 00
Thomas Mårtensson, koncernledningen, 010-470 70 00

Gruppen Midroc Europe utvecklar företag och verksamheter inom entreprenad och consulting, fastighetsutveckling samt ny teknik och är verksamma både i Sverige och internationellt. Bolagen inom Midroc Europe har sammantaget närmare 2500 medarbetare och 2010 omsatte gruppen cirka 3,5 miljarder kronor. www.midroc.se

Prenumerera

Dokument & länkar