Midroc vinner Malmö stads hållbarhetspris - igen!

Midroc har för andra året i rad vunnit Malmö stads utmärkelse Årets Gröna Lans. Midroc fick priset för nybyggnadsprojektet Jungmannen i Västra Hamnen i Malmö, en av Sveriges mest miljövänliga och energieffektiva byggnader. Priset delades ut idag på Stadsbyggandets dag.

- Vi är mycket glada för att våra satsningar inom energi- och miljöområdet uppmärksammas och belönas. Det ger oss extra kraft att ta nya kliv i utvecklingen, menar Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development. Fastigheten Jungmannen ligger verkligen i framkant, och vi känner idagsläget inte till något annat kontorsprojekt i Sverige som har bättre energivärden. Utifrån ett helhetsperspektiv kombinerar vi flera energibesparande metoder som t ex behovsstyrd ventilation och belysning, god isolering och nyttjande av frikyla. En del av energibesparingen är också att valda system för t ex värme och kyla fungerar bra ihop.

- Detta visar att arkitektonisk gestaltning och högklassig kontorsmiljö inte står i motsats till energisnålt byggande, konstaterar Alexandra Hagen, kontorschef på White i Malmö.

Fastigheten Jungmannen ligger i Västra Hamnen i Malmö. Den är byggd i fem plan och inrymmer 240 arbetsplatser och sju mindre bostäder. Fastighetens energiåtgång är 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år vilket är hela 56 % bättre än det nationella kravet som anges av Boverket i BBR.

Om Jungmannen:

Nybyggd fastighet med kontor och bostäder på totalt 4 960 kvm

Inrymmer 240 arbetsplatser och sju mindre bostäder

Beräknad energiåtgång för fastigheten: 45 kWh/m2 och år

Uppfyller kraven för Green Building med råge

Byggherre: Midroc Property Development AB

Arkitekt: White Arkitekter i Malmö

 

Midroc Property Development AB utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 570 000 kvm byggrätter till ett värde av 14 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö.Vi vill utveckla hållbara stadsmiljöer, och ger därför full kraft åt goda och annorlunda idéer. Läs mer på mpd.midroc.se

Midroc Property Development ingår i Midroc Europe. Gruppen utvecklar företag och verksamheter inom entreprenad och consulting, fastighetsutveckling samt ny teknik och är verksamma både i Sverige och internationellt. Bolagen inom Midroc Europe har sammantaget närmare 2 500 medarbetare och 2010 omsatte gruppen cirka 3,5 miljarder kronor.www.midroc.se

Om oss

Midroc Property Development AB (MPD) utvecklar fastigheter, såväl kommersiella lokaler som bostäder. Vi arbetar med projekt på egen och andra ägares mark, egenfinansierat eller i samarbete med externa investerare. Företaget har sedan starten 1999 vuxit till en egen koncern inom Midroc Europe. Hittills har vi utvecklat drygt 100 000 kvm ytor i egna fastigheter. Vår projektportfölj omfattar idag 500 000 kvm byggrätter för bostäder och kommersiella ytor till ett sammanlagt projektvärde på 12 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till södra Sverige och fokus ligger i Öresundsregionen. Huvudkontoret finns i Malmö.

Media

Media

Dokument & länkar