Svensk miljöteknik ska rena vatten åt UNHCR i Tchad

Det svenska miljöteknikföretaget SolarWave fick nyligen en omfattande beställning av FN:s flyktingorgan UNHCR på vattenreningssystem som drivs med solenergi. Systemen ska installeras på fältkontoren i Tchad i slutet av 2014.

- Jag är otroligt stolt över att vi fått den här beställningen. Det visar inte bara att vår teknik är konkurrenskraftig, utan även att vi har den förståelse och den kunskap som krävs för att tillgodose de skriande behov som finns när det gäller vattenrening i länder söder om Sahara, säger Johan Wennerberg, vd SolarWave.

SolarWave är ett Gävlebaserat företag som gjort sig ett namn internationellt som utvecklare av vattenreningsverk drivna av solenergi. Deras metod ger på ett enkelt och effektivt sätt tusentals människor tillgång till rent vatten, i områden där svår torka och långa avstånd gör att behovet är enormt.

- Vi har goda erfarenheter av SolarWave, då vi sedan tidigare har två av deras vattenreningsverk i drift i Kongo. Deras teknik lämpar sig väl för de behov vi har i Tchad, säger Harry Leefe, Senior Officer, UNHCR i Genève.

Med hjälp av solens strålar har en enda handburen enhet kapacitet att rena så mycket som 700 liter vatten i timmen, utan några kemiska tillsatser. Tidigare beställare är dels skolor och sjukhus i utvecklings­länder, i områden där det råder brist på tjänligt vatten, dels räddnings­tjänst och fredsbe­varande styrkor, med uppdrag i katastrofområden.

Många svenska miljöteknikföretag brottas samtidigt med svårigheterna att hitta investerare. Bristen på kapital är ett ständigt problem. Därtill finns behov av ett nätverk inom det geografiska verksamhetsområdet. Debatten om att investerarna sviker blommar då och då upp i Sverige. Energiminister Anna-Karin Hatt har tidigare gett en känga till svenska riskkapitalister för att de inte satsar pengar i miljösektorn. Ett motargument som hörs är att den här typen av investering inte passar riskkapitalbranschens kortsiktiga affärslogik.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Wennerberg, vd SolarWave

Mob (SE): +46 (0)70-516 88 19

Mob (TZ): +255 (0)78-752 77 62

E-post: johan.wennerberg@solarwave.se

Skype: johan_solarwave

Fakta SolarWaves reningsverk: Med hjälp av solens strålar har en enda handburen enhet kapacitet att rena 700 liter vatten/timme, helt utan kemiska tillsatser. Beställare är dels skolor och sjukhus i utvecklingsländer, i områden med brist på tjänligt vatten, dels räddnings­tjänst och fredsbe­varande styrkor, med uppdrag i katastrofområden. Vattenreningsverken, som kräver lite underhåll och har lång livslängd, finns både som portabla och stationära. De lämpar sig mycket väl för områden med många soltimmar och dålig infrastruktur.
Behovet av vattenrening världen över är gigantiskt; varje år räknar man med att bristen på dricksvatten och god sanitet skördar cirka 3 miljoner människoliv. Att kvinnor och barn tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten utgör även ett hinder för bland annat jämställdhet och utbildning.

Se reportaget om Good Water i Tanzania, ett av SolarWaves pågående projekt. Reportaget, producerat av Annika Widebeck, reporter och fotograf med lång erfarenhet från TV4:s Nyheterna, är gjort som ett 2 minuter långt nyhetsinslag och ger en bild av projektet ur ett journalistiskt perspektiv. Det ger en inblick i vardagen hos några av invånarna i Morogororegionen, Tanzania och vi möter bland annat en lärare som berättar att närvaron i skolan ökat från 60% till drygt 95% tack vare minskad sjukfrånvaro. Reportaget får fritt laddas ner och användas: http://vimeo.com/widebeckmedia/review/89612749/c91d31e99f

Media

Media

Citat

Jag är otroligt stolt över att vi fått den här beställningen. Det visar inte bara att vår teknik är konkurrenskraftig, utan även att vi har den förståelse och den kunskap som krävs för att tillgodose de skriande behov som finns när det gäller vattenrening i länder söder om Sahara.
Johan Wennerberg, vd SolarWave
Vi har goda erfarenheter av SolarWave, då vi sedan tidigare har två av deras vattenreningsverk i drift i Kongo. Deras teknik lämpar sig väl för de behov vi har i Tchad.
Harry Leefe, UNHCR i Genève