Active Capital noteras idag på Nya Marknaden

Active Capital noteras idag på Nya Marknaden Active Capital noteras idag på Nya Marknaden vid Stockholmbörsen med ticker "ACAP". En handelspost utgörs av 1 000 aktier. Det totala antalet aktier i Active Capital uppgår till 26 492 584, varav 1 564 330 är aktier av serie A och 24 928 254 är aktier av serie B. Erik Penser Fondkommission är bolagets sponsor. Active Capital har ansökt om notering på Stockholmsbörsens O-lista. Bakgrund Wilh. Sonessons aktieägare berättigades till en inköpsrätt för varje befintlig aktie, vilket gav rätt att köpa en aktie i Active Capital för fyra (4) kronor. Erbjudandet blev fulltecknat. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari - juni 15 augusti 2002 Delårsrapport januari - september 13 november 2002 Bokslutskommuniké 2002 25 februari 2003 Malmö den 22 juli 2002 Active Capital AB (publ) Bo Håkansson VD För mer information vänligen kontakta; Bo Håkansson, VD Active Capital, telefon 040-24 82 50, mobil 0705-98 57 22, bo.hakansson@activecapital.se Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Trading och Soft Center. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW Trading utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. SoftCenter är en fastighet som drivs i campus-form och är ett väl etablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar