DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007

TREDJE KVARTALET 2007
• NETTOOMSÄTTNING 386 MSEK (276)
• RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 MSEK (-9) OCH RÖRELSERESULTAT -1 MSEK (-14)
JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 10 MSEK (15) RESPEKTIVE -1 MSEK (10)
• FINANSNETTOT UPPGICK TILL -10 MSEK (-3) OCH RESULTAT FÖRE SKATT -11 MSEK (-17)
• RESULTAT EFTER SKATT -10 MSEK (-18) OCH RESULTAT PER AKTIE –0,19 KRONOR (-0,53)

JANUARI – SEPTEMBER 2007
• NETTOOMSÄTTNING 1 256 MSEK (871)
• RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 33 MSEK (18) OCH RÖRELSERESULTAT 7 MSEK (3) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 50 MSEK (42) RESPEKTIVE 24 MSEK (27)
• FINANSNETTOT UPPGICK TILL -25 MSEK (-9) OCH RESULTAT FÖRE SKATT -18 MSEK (-6)
• RESULTAT EFTER SKATT -14 MSEK (-8) OCH RESULTAT PER AKTIE –0,29 KRONOR (-0,24)


Koncernchefens kommentar
Genom förvärvet av norska Midelfart vid årsskiftet har omsättningen under perioden januari till september för Midelfart Sonesson ökat med drygt 44 % jämfört med samma period föregående år. En generellt svag försäljning under tredje kvartalet påverkade dock resultatet för kvartalet och året ackumulerat i negativ riktning

Dagligvaruhandeln inom vår typ av hälsoprodukter fortsätter att ta andelar i både Norge, Finland och Sverige. I Sverige och Finland har vi genom Friggs en stark ställning med riskakor, viktprodukter, teer och hälsopreparat. Inom viktprodukter har vi god kompetens och har med produkten Naturdiet en hög marknadsandel. Under hösten har vi fortsatt med lanseringen av Naturdiet Soups. I norsk dagligvaru- och parfymerihandel ligger den största delen av försäljningen inom segmentet personal care. Samarbetet med en av våra största uppdragsgivare avslutas till årsskiftet vilket innebär ett stort bortfall i omsättning. Vi arbetar nu intensivt med att minska våra omkostnader i Norge samt att sluta nya kontrakt med bra marginaler.

Även apoteken i Sverige visar ett växande intresse för vår typ av produkter. Vi har genom Max Medica och Bioglan en god ställning som leverantör till de svenska apoteken och under hösten har vi lanserat flera nyheter. Renässans Plus, en avsvällande nässpray utan biverkningar och utveckling av en ny nässpray mot allergi med helt ny teknologi med lansering under början av 2008 är två exempel.

Inom hälsofackhandeln - där konsolideringen fortsätter – har vi fortsatt god volymutveckling i Sverige medan vi i Norge har haft en sämre volymutveckling. Vår lansering av systerserien till Naturdiet under varumärket MinCur har varit lyckosam.

Integrationen av Naturpost och det nyligen förvärvade Vitalas har tagit något längre tid än vi bedömde och har i perioden belastats med kostnader i samband med integrationen. Jag är emellertid övertygad om att vi med Naturpost och Vitalas har goda förutsättningar att 2008 uppnå en förbättrad lönsamhet inom vår division för distanshandel.

Den 1 december 2007 tillträder min efterträdare Peter Åsberg sin befattning som VD för Midelfart Sonesson.Lennart Nylander, VDOm oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar