Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Bo Håkansson med bolag har av Pharmacia & Upjohn förvärvat dess totala aktieinnehav i Wilh. Sonesson AB på 2.500.000 B-aktier och som likvid härför avyttrat 214.286 aktier i Active Biotech AB (publ). Wilh. Sonesson AB I samband med förvärvet av aktierna i Wilh. Sonesson AB har 470.000 aktier omedelbart vidareplacerats. Bo Håkanssons innehav i Wilh. Sonesson AB uppgår nu till 1.353.019 aktier av serie A och 2.754.562 aktier av serie B, motsvarande en kapitalandel på 36,5 % (17,1%) och en röstandel på 56,2 % (47,1). Active Biotech AB (publ) Bo Håkansson har samtidigt avyttrat totalt 214.286 aktier i Active Biotech AB, varav 106.856 omstämplats till B-aktier. Efter försäljningen uppgår Bo Håkanssons aktieinnehav till 1.081.020 aktier av serie A motsvarande en kapitalandel på 9,6 % (11,5%) och en röstandel på 38,7 % (44,5%) samt 81.500 teckningsoptioner. Malmö den 21 januari 2000 Bo Håkansson Mobiltelefon 070-598 57 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar