HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

ANDRA KVARTALET 2007
• NETTOOMSÄTTNING 424 MSEK (294)
• RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -4 MSEK (10) OCH RÖRELSERESULTAT -12 MSEK (6)
JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 13 MSEK (10) RESPEKTIVE 5 MSEK (6)
• FINANSNETTOT UPPGICK TILL –8 MSEK (-4) OCH RESULTAT FÖRE SKATT -20 MSEK (2)
• RESULTAT EFTER SKATT -16 MSEK (1) OCH RESULTAT PER AKTIE –0,29 KRONOR (0,03) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR - 3 MSEK (1) RESPEKTIVE –0,06 KRONOR (0,03)

JANUARI – JUNI 2007
• NETTOOMSÄTTNING 870 MSEK (595)
• RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 23 MSEK (26) OCH RÖRELSERESULTAT 8 MSEK (17) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 40 MSEK (26) RESPEKTIVE 25 MSEK (17)
• FINANSNETTOT UPPGICK TILL –15 MSEK (-6) OCH RESULTAT FÖRE SKATT -7 MSEK (11)
• RESULTAT EFTER SKATT -4 MSEK (10) OCH RESULTAT PER AKTIE –0,08 KRONOR (0,29) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 9 MSEK (10) RESPEKTIVE 0,18 KRONOR (0,29)

HÄNT UNDER ANDRA KVARTALET
• FÖRVÄRVET AV VITALAS GENOMFÖRT OCH INTEGRATIONEN PÅBÖRJAD
• MBL-FÖRHANDLING I NORRKÖPING SLUTFÖRD


HÄNT EFTER PERIODENS SLUT
• BESLUT I SKILJEDOM MED SEMPER - MEDFÖR EN KOSTNAD I ANDRA KVARTALET PÅ 17 MSEK
• PETER ÅSBERG UTNÄMND TILL NY VD OCH KONCERNCHEF

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar