Halvårsrapport januari-juni 2013

APRIL-JUNI 2013 KVARVARANDE VERKSAMHETER (ANDRA KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 220 Mkr (210), en ökning med 5 %.
 • Bruttomarginalen förbättrades till 47 % (46).
 • Rörelseresultatet förbättrades till 13 Mkr (3).
 • Periodens resultat förbättrades till 9 Mkr (-2).
 • Resultat per aktie ökade till 0,40 kr (-0,07).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 0 Mkr (-2).

JANUARI-JUNI 2013 KVARVARANDE VERKSAMHETER (SEX MÅNADER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 462 Mkr (431), en ökning med 7 %.
 • Bruttomarginalen förbättrades till 46 % (45).
 • Rörelseresultatet förbättrades till 29 Mkr (14).
 • Periodens resultat förbättrades till 22 Mkr (4).
 • Resultat per aktie ökade till 0,97 kr (0,18).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 34 Mkr (17).

Koncernchefens kommentar

Midsona fortsätter den positiva utvecklingen från föregående kvartal. I det andra kvartalet, som traditionellt är koncernens säsongsmässigt svagaste, ökade nettoomsättningen med 5 % och periodens rörelseresultat från kvarvarande verksamheter ökade till 13 Mkr (3). Efter första halvåret har nettoomsättningen ökat med 7 % och periodens rörelseresultat från kvarvarande verksamheter ökat till 29 Mkr (14). Det är tydliga tecken på att vår strategi att fokusera på prioriterade varumärken inom hälsa och välbefinnande fungerar.

I Sverige var utvecklingen positiv med ökad nettoomsättning och väsentligt förbättrad lönsamhet. De flesta av koncernens prioriterade varumärken uppvisade försäljningsökningar. Särskilt glädjande var att vi såg stark tillväxt för varumärket Naturdiet efter en period av sviktande försäljning. Ett nytt marknadsföringskoncept, lansering av så kallade LCHP produkter och framgångsrika butikskampanjer förklarar utvecklingen. Integrationen av Dalblads, som förvärvades vid årsskiftet, har gått helt enligt plan. Nettoomsättningen ökade samtidigt som identifierade kostnadssynergier realiserades.

I Norge ökade nettoomsättningen, men resultatmässigt blev andra kvartalet något svagare. Det var integrationskostnader i samband med förvärvet av Supernature som kortsiktigt tyngde resultatet. I takt med att integrationen genomförs förväntar vi oss resultatförbättringar i Supernature. Varumärkesportföljen utvecklades i övrigt väl. Vi lanserade med framgång nya produkter under varumärket Biopharma och flera av våra andra varumärken utvecklades också väl.

I Finland minskade nettoomsättningen som en följd av avslutat uppdrag för Reckitt Benckiser och generellt sett svag privatkonsumtion. Under kvartalet intensifierade vi arbetet med att skapa tillväxt för våra prioriterade varumärken.

Under 2013 är avsikten att fortsatt fokusera på att bygga vår kärnverksamhet. Ambitionen är att skapa tillväxt för våra prioriterade varumärken, ta ansvar för utvalda licensvarumärken och integrera förvärvade Dalblads och Supernature. Halvvägs in i året är bedömningen att vi är på rätt väg mot vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller

CFO Lennart Svensson, +46(0)76 774 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2013 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 869 Mkr år 2012. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar:

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Dalblads och Naturdiet. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.