Information om Active Capital

Information om Active Capital Wilh. Sonessons erbjudande att köpa aktier i Active Capital fulltecknades, vilket meddelades 2002-07-12. Distribution av aktierna i Active Capital sker torsdagen 18 juli och första noteringsdag blir måndagen 22 juli på Nya Marknaden, med Erik Penser Fondkommission som sponsor. Active Capital har ansökt om notering på O-listan. Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Trading och Soft Center. Enligt Active Capitalkoncernens proformaredovisning för år 2001 var omsättningen 401 MSEK, rörelseresultatet 34 MSEK och resultatet efter finansiella poster 17 MSEK. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring till industri, skolor och offentlig miljö. Omsättningen uppgick till 278 MSEK år 2001. MW Trading utvecklar och säljer säkerhetsprodukter till detaljhandeln och hade en omsättning år 2001 på 77 MSEK. SoftCenter är en högskola och teknikpark med en uthyrningsbar yta på drygt 36.000 kvm. Hyresintäkterna uppgick förra året till 46 MSEK. Wilh. Sonesson kommer genom utförsäljningen av Active Capital att tillföras cirka 106 MSEK före försäljningskostnader. I samband med försäljningen och upptagande av ny finansiering i Active Capital har Wilh. Sonesson lämnat ett kommersiellt lån på 27 MSEK till Active Capital. Aktieägare som erlagt likvid men inte fått aktierna tillhanda per 2002- 07-18, kan kontakta Erik Penser Fondkommission, emissionsavdelningen, 08- 463 80 00, emission@penser.se. Lund den 18 juli 2002 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta Fredrik Lindgren, vVD i Wilh. Sonesson, tel. 046-280 81 00, 0705-616177 fredrik.lindgren@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Dalblads och Naturdiet. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar