Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 1 december 2017

Stämman beslutade om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Beslutet innebär att Midsona AB (publ) emitterar högst 630 000 teckningsoptioner fördelade på serierna 2017/2020, 2018/2021 och 2019/2022 till lika delar. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget. Optionerna emitteras till ett av Midsona helägt dotterbolag för vidare överlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med det förslag som finns intaget i kallelsen till stämman som finns att läsa på bolagets webbplats, www.midsona.com.

Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 1,35 procent av antalet aktier respektive 1,22 procent av antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. 

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Taggar:

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.