Penser Access: Midsona - Nya varumärken stärker försäljningen

Nettoomsättningen ökade med 42% och uppgick till SEKm 522 (367) under Q3. Drivkraften bakom uppgången var primärt förvärvet av Internatural samt gynnsamma valutaeffekter. Rensat för detta sjönk omsättningen med 2% trots högre försäljning för flera av koncernens prioriterade varumärken. Minskningen förklaras avavslutade uppdrag i Norge samt ogynnsamt väder i juli. Bruttomarginalen minskade till 33,3% (38,4), vilket var ca 4%-enheter under vår förväntan. Detta förklaras av ökad försäljning till dagligvaruhandeln (lägre marginaler) samt en ogynnsam produktmix. Vi sänker vår EPS-prognos primärt drivet av att nyemissionen resulterade i 14m nya aktier mot våra förväntningar om 10m, Vi höjer våra EBIT prognoser för 2017 & 2018 med 4,2% respektive 4,5% drivet av ökad lönsamhet för den norska regionen.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/nya-varumarken-starker-forsaljningen/
 
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera