Prospekt avseende Inbjudan till teckning av aktier i Wilh. Sonesson AB

Får ej distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien Prospekt avseende Inbjudan till teckning av aktier i Wilh. Sonesson AB:s nyemission 2004/2005 finns nu tillgängligt och skickas till bolagets aktieägare. Prospekt tillhandahålls hos Wilh. Sonesson AB, Emdalavägen 16, 223 69 Lund samt hos Enskilda Securities AB, Nybrokajen 5, Stockholm. Det finns även tillgängligt på Internet www.wilhsonesson.com och www.enskilda.se Lund den 30 december 2004 Wilh. Sonesson AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Bo Håkansson, VD Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 98 57 22 Fredrik Lindgren, CFO Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: +46 705 616 177 Inbjudan till teckning av aktier riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Dalblads och Naturdiet. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar