Wilh. Sonesson intensifierar satsningen på teknologi - förvärvar Soft Center

Wilh. Sonesson intensifierar satsningen på teknologi - förvärvar Soft Center Wilh. Sonesson kompletterar investeringarna i ITact och Real Venture Group med Soft Center. Förvärvet i Ronneby ger en tung förankring i teknologisk forskning och utveckling samt ett intressant flöde av projekt att investera i. Vissa investeringsmöjligheter har redan identifierats och förhandlingar inletts. Soft Center är ett unikt koncept för kunskapsutveckling med syfte att skapa en intim samverkan mellan högskola och näringsliv. Soft Center har sin bas i Ronneby och Högskolan Karlskrona/Ronneby bedriver där hela sin Ronnebybaserade verksamhet. Soft Center-konceptet har fått stor internationell uppmärksamhet och flera universitet har visat intresse. Högskolan Karlskrona/Ronneby är med sina 3.500 elever den näst största IT- högskolan i landet, efter KTH i Stockholm, och har i Ronneby erhållit universitetsstatus inom teknikområdet. Högskolan Karlskrona/Ronneby är den högskola i Sverige, som i förhållande till sin storlek, satsar mest på forskning och utveckling. Med hjälp av sitt nätverk inom mobilt Internet, och kunskapen om ledning av snabbväxande företag i komplexa branscher, kan Wilh. Sonesson bidra vid utvecklandet av de idéer som föds inom ramen för Soft Center. - Vi vill fånga upp goda idéer på ett tidigt stadium och via groddföretag driva dem till självständiga och lönsamma företag, säger Fredrik Herslow, VD för Wilh. Sonesson. Vi räknar med att göra flera intressanta investeringar i företag sprungna ur Soft Center. Wilh. Sonesson förvärvar anläggningen i Ronneby och konceptet Soft Center av Ronneby kommun för 340 MSEK. Affären ger en årlig positiv resultateffekt på ca 10 MSEK, vilket motsvarar knappt 1 kr per aktie. I Soft Center finns, förutom Högskolan Karlskrona/Ronneby, ett 70-tal företag, såväl små snabbväxande entreprenörsföretag som större världsledande företag, t ex Ericsson. Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs, är ett utvecklingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. (www.wilhsonesson.com) För ytterligare information kontakta * Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB, 040-35 07 00, 0705-91 15 44 * Jan Anders Palmqvist, kommunalråd Ronneby kommun, 0457-180 00 * Ronny Pettersson, kommunstyr.ordf. Ronneby Kommun, 0709-36 89 91 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Dalblads och Naturdiet. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar