Wilh. Sonesson utfärdar optionsprogram till ledande befattnings-havare inom koncernen

Wilh. Sonesson utfärdar optionsprogram till ledande befattnings-havare inom koncernen Styrelsen för Wilh. Sonesson AB har beslutat att erbjuda ledande befattningshavare i koncernen att förvärva optioner. Programmet som utarbetats i samråd med Enskilda Securities AB och som avser åren 2000- 2002, är ett årligen återkommande treårigt syntetiskt optionsprogram. Erbjudandet innebär att ledande befattningshavare erbjuds att förvärva syntetiska optioner till ett pris som motsvarar beräknat marknadsvärde. Programmet som utarbetats i samråd med Enskilda Securities AB och som avser åren 2000-2002, är ett årligen återkommande treårigt options-program avseende aktier av serie B i bolaget. Optionerna leder aldrig till leverans av aktier i Wilh. Sonesson utan all avräkning sker kontant. Programmet för år 2000 omfattade erbjudande om totalt 150.000 optioner. Optionerna, som tecknades av befattningshavarna idag, har en löptid på tre år och löper från och med den 24 januari 2000 till och med den 31 december 2002. Lösenpriset är 42 kronor. Optionerna erbjöds till ett pris av 1 krona per option. Värderingen som baseras på aktiekursen avseende en aktie av serie B i Wilh. Sonesson AB fredagen den 21 januari 2000, som var 22 kr, har utförts av Enskilda Securities AB. Optionen har marknadsmässiga villkor. Malmö den 24 januari 2000 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB, 040 - 35 07 00 Wilh. Sonesson www.wilhsonesson.com Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs, är ett utvecklingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar