Antal aktier och röster i Midway Holding AB (publ)

Antalet aktier och röster i Midway Holding AB (publ) har förändrats på grund av konvertering av bolagets konvertibler 2014/2019.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 24.517.272 aktier i Midway Holding, varav 8.440.126 är A-aktier och 16.077.146 är B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 100.478.406 röster.

Malmö den 28 februari 2018

Midway Holding AB (publ)

   
För ytterligare information vänligen kontakta:

Sverker Lindberg, VD           sverker.lindberg@midwayholding.se 040 - 30 12 10
Sofia Svensson, CFO och vice VD           sofia@midwayholding.se 040 - 30 12 10


Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 10.00 CET.

Taggar:

Om oss

Midway Holding är ett företag med verksamhet inom segmenten Handel, Teknikföretag och Kapitalförvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar