Delårsrapport Midway Holding-koncernen 1/1 – 30/9 2007

• Omsättningen uppgick till 1 782 Mkr (1 720 Mkr)
• Resultatet före skatt uppgick till 162 Mkr (133 Mkr)
• Resultatet efter skatt uppgick till 119 Mkr (103 Mkr)
• Vinsten per aktie ökade med 15 % till 4,84 kr (4,20 kr)
• Nettokassaflödet uppgick till 141 Mkr (134 Mkr)

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 12 10 eller 0705 – 95 21 95
Midway Holding AB (publ)
Org.nr 556323-2536
Box 4241, S Promenaden 69, 203 13 Malmö
Tel 040 – 30 12 10, Fax 040 – 30 13 11
Internet: www.midwayholding.se
E-mail: midway@midwayholding.se

Om oss

Midway Holding är ett företag med verksamhet inom segmenten Handel, Teknikföretag och Kapitalförvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar