Halvårsrapport Midway Holding-koncernen 1/1 – 30/6 2007

• Omsättningen uppgick till 1 245 Mkr (1 192 Mkr)
• Resultatet före skatt uppgick till 112 Mkr (87 Mkr)
• Resultatet efter skatt uppgick till 83 Mkr (66 Mkr)
• Vinsten per aktie ökade med 26 % till 3,39 kr (2,68 kr)
• Nettokassaflödet uppgick till 100 Mkr (89 Mkr)

Om oss

Midway Holding är ett företag med verksamhet inom segmenten Handel, Teknikföretag och Kapitalförvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar