MIDWAY HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

Rapportperioden januari - mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 496 Mkr (595 Mkr) 
  • Resultatet före skatt uppgick till 14 Mkr (6 Mkr)      
  • Resultatet efter skatt uppgick till 12 Mkr (4 Mkr)     
  • Vinst per aktie uppgick till 0,48 kr (0,17 kr)              
  • Vinst per aktie, efter full konvertering, uppgick till 0,44 kr
  • Kassaflödet uppgick till 30 Mkr (8 Mkr) motsvarande 1,20 kr (0,33 kr) per aktie

Effekter av omstrukturering

  • I december 2014 såldes Sävjsö Trähus till Eksjöhus Industrier AB. Köparen tillträdde den 7 januari varför reavinsten, 5 Mkr, redovisas som omstruktureringsnetto i Q1 - 2015.                                                                 

Perioden i sammandrag


Mkr 

2015

2014

Helår
2014
Nettoomsättning
496 595 2 365
Rörelseresultat före omstrukturering 9 5 27
Omstruktureringsnetto 
5 0 -66
Rörelseresultat    
14 5 -39
Resultat före skatt 14 6 -47
Periodens resultat 12 4 -51
Resultat per aktie, kr
-          före konvertering 
0,48 0,17 -2,12
-          efter full konvertering
0,44 -2,12
Eget kapital per aktie, kr
-          före konvertering 18,93 20,25 18,40
-          efter full konvertering 18,93 18,40


Taggar:

Om oss

Midway Holding är ett företag med verksamhet inom segmenten Handel, Teknikföretag och Kapitalförvaltning.

Prenumerera

Dokument & länkar