Coop:s miljöchef blir konsult och entreprenör

En av landets mest erfarna miljöchefer, Mikael Robertsson, lämnar nu Coop efter 20 år som ansvarig för hållbar utveckling, för att istället verka som fristående konsult och entreprenör inom samma område.

– Det har varit fantastiskt att från början vara med och driva Coop:s ekologiska pionjärarbete och se Coop Konsums ekologiska livsmedelsförsäljning öka från 0 till cirka 10 procent. Nu är jag sugen på att i en friare roll kunna hjälpa andra företag och verksamheter att nå verkligt offensiva hållbarhetsmål.

Mikael Robertsson planerar också att skriva en bok om viktiga egna erfarenheter och framåtriktade tankar kring vad som krävs för att nå långt i hållbarhetsfrågor. Han ska även engagera sig i familjens ekologiska vinföretag Vinteko.

Coop:s miljöarbete har enligt Mikael Robertsson varit framgångsrikt tack vare ett bra genomförande i många led, inte minst i butikerna. Det har bidragit till en positiv utveckling i hela branschen. En viktig grund har hela tiden varit den miljöanalys av hela livsmedelskedjan, från jordbruk till konsumtion, som Coop presenterade redan 1997 under namnet Sila Kamelerna. Den gjorde det möjligt att identifiera och prioritera vilka miljömål och handlingsprogram som man långsiktigt behövde arbeta med för att minska sin miljöpåverkan och samtidigt få det att fungera kommersiellt.

– Det största hindret för en starkare ökning av ekologiska livsmedel är att branschen idag alltför mycket utgår från lägsta möjliga pris. Det leder till sämre mat, ökad användning av kemikalier och sämre djurhållning, vilket är en dålig väg att gå.

Kontakt:

Mikael Robertsson

070-643 18 59

mikael.robertsson@vinteko.com

Taggar: