Åsa Romson till sista ministerdialogen innan klimattoppmötet i Paris

Den 8-10 november deltar klimat- och miljöminister Åsa Romson i ett förmöte inför klimattoppmötet i Paris i december. Mötet kallas Pre-COP, även det hålls i Paris och är det sista tillfället för politiska diskussioner på ministernivå innan det stora klimatmötet, COP21, i Paris inleds om tre veckor. I år väntas mötet därför samla ett större antal klimat- och miljöministrar än vanligt, upp emot 80 ministrar från alla delar av världen deltar.

Målet med pre-COP-mötet är att nå bredare politisk samsyn kring flera av de svåra frågor som måste lösas för att klimatförhandlingarna ska kunna enas om ett nytt globalt avtal i december.

- Det här mötet sätter tonen för slutförhandlingarna i Paris. Förhandlingarna behöver få en starkare vägledning från oss ministrar. Det hoppas jag att vi kan ge dem under det här mötet, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.