Återanvändning och återvinning i fokus när Karolina Skog besöker Avesta och Eskilstuna

Onsdagen den 15 november besöker miljöminister Karolina Skog Avesta och Eskilstuna. På förmiddagen görs ett besök på en unik anläggning för återvinning av textilier i Avesta. Under eftermiddagen besöker miljöministern ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna, där man genom renovering, reparation och kreativt återbruk ger använda saker nytt liv för att kunna säljas vidare.

Ur programmet:

12:30-13:00 Besök på pilotanläggningen för textil sortering
Plats: Modellvägen 10, Avesta

15.00-16.30 Besök ReTuna Återbruksgalleria
Plats: Folkestaleden 7, Eskilstuna

Kontakta Anders Mankler vid intresse för deltagande eller intervjuer.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Anders Mankler
Presskontakt hos
miljöminister
Karolina Skog
070-352 33 14

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.