Baylan besöker Gotland

Den 10 april besöker samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Visby. Han kommer ta del av en förstudie från Energimyndigheten om hur Gotland kan bli en pilot för Sverige i omställningen till ett smart och förnybart energisystem.

Tid: tisdag 10 april kl. 15.00-17.00

Plats: Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby (lokalen Ljusgården)

Program

  • Välkomna. Talare: Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, landshövding på Gotland Cecilia Schelin Seidegård och Energimyndighetens tf. generaldirektör Zofia Lublin.
  • Inledningstal av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.
  • Presentation av förstudien/rapporten. Talare: Mattias Eriksson, Alexander Meijer och Annica Gustafsson från Energimyndigheten.
  • Panelsamtal med moderator Olle Jansson, rektorsråd Uppsala universitet, Campus Gotland.

Panelen består av: Meit Fohlin (regionstyrelsens ordförande), Cecilia Schelin Seidegård (landshövding på Gotland), Anne Vadasz Nilsson (generaldirektör Energimarknadsinspektionen), Magnus Ohlsson (VD Cementa AB), Jan Karlsson (vd i Gotlands Energi AB och Gotlands Elnät AB) och Niclas Damsgaard (tf. divisionschef System Svenska kraftnät)

Presslegitimation krävs.

För mer information, kontakta:

Therese Knapp
Presskontakt hos
samordnings- och
energiminister
Ibrahim Baylan
072-733 38 57

www.regeringen.se/miljo

Taggar: