Damberg och Baylan kommenterar möte om åtgärder för att öka tryggheten vid torg och centrummiljöer

Måndagen den 12 februari träffar närings- och innovationsminister Mikael Damberg och samordning- och energiminister Ibrahim Baylan representanter för Sveriges fem största kommuner, polisen, Brottsförebyggande rådet, företagare och facket för att diskutera vilka ytterligare åtgärder som behövs för att öka tryggheten, särskilt vid torg och centrummiljöer.

Efter mötet finns statsråden tillgängliga för media för kommentarer.

Företagare, handlare, boende och krögare i framförallt utsatta områden upplever idag en tilltagande otrygghet till följd av ökad kriminalitet vid torg och centrummiljöer. Ibrahim Baylan och Mikael Damberg vill vidta ytterligare åtgärder för att öka tryggheten i dessa miljöer.

Tid: 12 februari klockan 16.30
Plats: Strömsalen, Rosenbad

Inpassering genom Kopparporten från kl. 16:15. Medtag presslegitimation.

Bakgrund:

Regeringen tog under 2015 initiativ till ett intensifierat arbete med åtgärder mot den organiserade brottsligheten. I december 2015 presenterade regeringen en samlad insats mot organiserad brottslighet. Sedan dess har regeringen arbetat intensivt och vidtagit ett 30-tal åtgärder i form av skärpta straff för bland annat vapeninnehav, grova narkotikabrott och våldsbrott och ökad samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter. Regeringen gör också historiskt stora satsningar på polisen.

Regeringen har tagit fram ett särskilt reformprogram för åren 2017 – 2025 som ska stärka socioekonomiskt utsatta områden och minska och motverka segregation. I år lanserar regeringen en långsiktig satsning som syftar till att lyfta socioekonomiskt utsatta områden. 2018 får kommunerna 500 miljoner för ytterligare insatser, en summa som succesivt ökar till 2,5 miljarder per år.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.