Energiminister Ibrahim Baylan driver på samarbetet kring den nordiska elförsörjningen

Energiminister Ibrahim Baylan åker till Köpenhamn 10 november för att samtala med energiministrarna vid nordiska ministerrådet samt delta vid en nordisk elmarknadskonferens.

Den nordiska elmarknadens erfarenheter och framtida utmaningar är i fokus under dagen. Dessutom uppmärksammas att världens äldsta elförbindelse, mellan Helsingborg och Helsingör, fyller 100 år.

- Den nordiska elmarknaden lyfts ofta fram som ett framgångsexempel i EU och internationellt. Men det är dags att Norden tar nästa steg i samarbetet på elmarknaden och inte bara lever på gamla meriter. Jag vill att vi tillsammans tar fram en handlingsplan för att hantera effektfrågan i Norden, säger Ibrahim Baylan.

En annan fråga som ska diskuteras är vad EU:s ambition att skapa en Energiunion innebär för de nordiska länderna.

- Sverige stödjer arbetet med Energiunionen. I Norden har vi tydligt sett att vi tjänar på att samordna oss i frågor som till exempel i klimat- som elmarknadsfrågor. Inom energiunionen läggs särskild fokus på den regionala nivån och där har vi väl fungerande strukturer och erfarenheter som vi ska bygga vidare på, säger Ibrahim Baylan.

De nordiska energiministrarna träffas årligen inom ramen för det nordiska ministerrådet för diskussioner om gemensamma energifrågor. Värdskapet och ordförandeskapet växlar mellan de nordiska länderna. Under 2015 är Danmark ordförandeland.

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.