Ett år efter FN:s havskonferens – förnyade satsningar för att rädda världshaven

I samband med att Sverige och Fiji för ett år sedan stod värdar för FN:s havskonferens i New York beslutade regeringen att finansiera flera nya internationella havsprojekt. För att fortsätta visa ledarskap fördelar regeringen nu ytterligare 80 miljoner kronor som ska bidra till att förbättra den globala havsmiljön. 

− Arbetet för rena och levande hav är prioriterat för regeringen. Havskonferensen var ett genombrott för det globala havsarbetet och nu handlar det om att genomföra den imponerande att göra-lista som då togs fram av regeringar, företag och andra samhällsaktörer. De här är satsningar som kommer bidra i det arbetet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Regeringens internationella havsarbete fokuserar på fyra områden: Minska klimatförändringarnas påverkan på haven, minska den marina nedskräpningen, minska destruktivt och olagligt fiske samt öka det marina områdesskyddet.

De 80 miljoner kronorna som nu delas ut kommer att gå till sammanlagt 15 olika internationella projekt, som på olika sätt anknyter till de fyra prioriteringarna. Att fortsätta stötta arbetet med att minska den marina nedskräpningen är ett särskilt fokusområde som regeringen arbetar intensivt med både nationellt och internationellt.

− Plast i haven är ett enormt problem, men sedan havskonferensen har det börjat hända saker. Fler och fler länder adresserar den ohållbara användningen av engångsplast, den onödiga tillförseln av mikroplast i olika produkter och behovet av att städa stränder och kuster från plastskräp. Det återstår mycket att göra, men det finns hopp, säger miljöminister Karolina Skog.

För mer information, kontakta:

Maud Larsen
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
072-452 50 29

Hanna Björnfors
Politisk sakkunnig hos miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.