Fokus på vattenfrågorna när Karolina Skog besöker Hässleholm och Kristianstad

Måndagen den 13 november besöker miljöminister Karolina Skog Skåne. På förmiddagen besöker hon Finjasjön i Hässleholms kommun för att bland annat sätta sig in i det omfattande arbete som hittills gjorts för att förbättra vattenkvalitén. Under eftermiddagen besöker hon sedan Kristianstads reningsverk för att uppmärksamma deras pilotanläggning där man utvärderar sandfilter i kombination med aktivt kol i full skala.

Program:

10:30-12:00   Miljöministern besöker Finjasjön i Hässleholm

14.15-16.30   Framtidens reningsverk i Kristianstad

Media är välkomna att delta i delar av programmet, kontakta Tobias Gustavsson för mer information.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Tobias Gustavsson
Presskontakt hos
miljöminister
Karolina Skog
070-352 33 14

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar: